Измена на листи санкција према Резолуцијама СБУН 1267, 1989 и 2253 од 23.2.2021.
Дана 23.2.2021. године Комитет СБ УН основан у складу с резолуцијама 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛ (Da’esh), Ал-Каидом и повезаним лицима и субјектима изменио је листу
Сазнај више
Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 19.2.2021.
Дана 19.2.2021. године Комитет СБ УН основан у складу с резолуцијама 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛ (Da’esh), Ал-Каидом и повезаним лицима и субјектима изменио је листу
Сазнај више
Списак кандидата који су положили писмени део стручног испита
Сазнај више
Изводи и потврде о стварним власницима
Изводи и потврде о стварним власницима за потребе пословања привредних субјеката које издаје АПР
Сазнај више
Обавештење за кандидате за полагање стручног испита за обављање послова овлашћеног лица
Сазнај више
Видео презентације вебинара за лиценцирање
Сазнај више
Обавештења о налогу за уплату таксе за полагање стручног испита
Сходно Закону о републичким административним таксама (Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 - исправка, 61/05, 101/05- др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 - др. закон, 83/15, 112/15, 113/17, 3/
Сазнај више
Рачуновође - важна карика у откривању сумњивих активности и трансакција
Акциони план за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма, између осталог, предвиђа активности на унапређењу знања обвезника, попут рачуновођа, у области откривања потенцијалних сумњивих активности и трансакција
Сазнај више
Спречавање финансирања оружја за масовно уништење
Делотворна сарадња на националном нивоу и успостављање механизама координације предуслов су успешног супротстављања финансирању ширења оружја за масовно уништење
Сазнај више
COVID-19: трендови прања новца и финансирања тероризма у чланицама Манивала
Прочитајте прелиминарне закључке о претњама, слабостима и најбољим праксама које су до сада уочене у току пандемије, а на основу информација које је Манивал прикупио од својих чланица
Сазнај више