Савет безбедности УН изменио листу санкција према Резолуцијама СБУН 1267, 1989 и 225
Дана 4.1.2022. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛ (Da’esh), Ал-Каидом и повезаним физичким лицима, групама, правним лицима и субјектим
Сазнај више
Позив на консултације
Позивамо све заинтересоване да своје предлоге, сугестије и коментаре за потребе израде Акционог плана за период 2022-2024. достављају на konsultacije@apml.gov.rs
Сазнај више
НРА – резултати процене ризика
Сазнај више
Списак кандидата који су у децембарском испитном року (16.12.2021. године и 20.12.2021. године) положили стручни испит за
Сазнај више
MONEYVAL објавио 4. извештај о напретку Србије
Србија је унапредила мере које предузима у борби против прања новца и финансирања тероризма чиме је доказала значајан напредак у погледу степена усклађености са стандардима FATF
Сазнај више
Обавештење о износу административне таксе за полагање стручног испита за лиценцу за обављање послова овлашћеног лица из об
Сазнај више
Потписан Споразум о сарадњи
Споразум о сарадњи о вођењу једнообразних евиденција о подацима у циљу усмеравања и усклађивања рада на праћењу и извештавању о предметима прања новца и финансирања тероризма и процене ефикасности и делотворности система за спречавање прања новца и финан
Сазнај више
УСВОЈЕНЕ НАЦИОНАЛНЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА
На седници Владе Републике Србије одржаној 30. септембра 2021. године донет је Закључак о усвајању Националне процене ризика од прања новца и националне процене ризика од финансирања тероризма, Процене ризика од прања новца и финансирања тероризм
Сазнај више
Обавештење везано за ФАТЦА пропис
Сазнај више
Обавештење за кандидате за полагање стручног испита за обављање послова овлашћеног лица
Сазнај више
Видео презентације вебинара за лиценцирање
Сазнај више