APML logo
Српски Srpski English

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 21.5.2020. године

Петак, 22 Мај 2020
Дана 21.5.2020. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким лици
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцији 1718 (2006) од 11.5.2020. године

Уторак, 12 Мај 2020
Комитет Савета безбедности за санкције према Северној Кореји изменио је једну ставку на листи санкција 11.5.2020. године, у складу са Резо
Детаљније»

ФАТФ објавио публикацију о ризицима од прања новца и финансирања тероризма као последица пандемије КОВИД 19

Четвртак, 7 Мај 2020
 Пандемија  КОВИД-19  изазвала је велике глобалне промене, страдање људи и економске поремећаје. Пандемија је такође довела и до п
Детаљније»

Списак контаката за општине и градове у Србији за помоћ грађанима у условима забране кретања за грађане старије од 65 година

Среда, 18 Март 2020
Списак контаката налази се на следећем линку: https://www.srbija.gov.rs/vest/452163/spisak-kol-centara-u-gradovima-i-opstinama.php   ...
Детаљније»

Управа објавила на свом сајту превод ФАТФ стандарда, Методологије и пет стручних текстова ФАТФ

Понедељак, 6 Април 2020
У циљу што боље усклађености са међународним стандардима за спречавање прања новца и финансирања тероризма, као и у циљу информисања ст
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 24.3.2020. године

Среда, 25 Март 2020
Дана 24.3.2020. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким лицима,
Детаљније»

Саопштење ФАТФ из фебруара 2020. године

Среда, 18 Март 2020
FATF, тело које поставља стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, објавио је саопштење о јурисдикцијама које ...
Детаљније»

Измена Смерница за утврђивање стварног власника странке

Уторак, 10 Март 2020
Дана 24. фебруара 2020. године измењене су Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника р
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 4.3.2020. године

Четвртак, 5 Март 2020
Дана 4.3.2020. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним фи
Детаљније»

Размена искустaва и знања са обвезницима Закона у циљу бољег препознавања сумњи да се ради о прању новца или финансирању тероризма

Петак, 28 Фебруар 2020
Током новембра и децембра месеца 2019. године, Управа за спречавање прања новца организовала је појединачне састанке са представницима 67
Детаљније»

Повратне информације обвезницима по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Петак, 28 Фебруар 2020
У складу са чланом 79. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Управа за спречавање прања новца је током децембра месеца ...
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 23.2.2020. године

Уторак, 25 Фебруар 2020
Дана 23.2.2020. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физ ...
Детаљније»

Усвојена Стратегија за борбу против прања новца и финансирањa тероризма

Петак, 21 Фебруар 2020
Влада Републике Србије усвојила је 13. фебруара 2020. године Стратегију за борбу против прања новца и финансирања тероризма. Стратегија обу ...
Детаљније»

Најављене презентације измена и допуна Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Четвртак, 20 Фебруар 2020
Дана 24. јануара 2020. године у просторијама Удружења банака Србије, представници Групе за правне послове и усклађивање прописа са међунаро ...
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 18.2.2020. године

Среда, 19 Фебруар 2020
Дана 18.2.2020. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физи ...
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 4.2.2020. године

Среда, 5 Фебруар 2020
Дана 4.2.2020. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физич
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 15.1.2020. године

Четвртак, 16 Јануар 2020
Дана 15.1.2020. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичк ...
Детаљније»

Представљање Типологија прања новца и Типологија финансирања тероризма

Петак, 31 Јануар 2020
Ужице, 30. јануар 2020. У Ужицу  је Управа за спречавање прања новца представила Типологије прања новца и Типологије финансирања терори
Детаљније»

Представљање типологија прања новца

Петак, 31 Јануар 2020
Златибор, 29. јануар 2020.   На Златибору  је Управа за спречавање прања новца представила Типологије прања новца представницима тужи ...
Детаљније»

Праћење предмета прања новца и финансирања тероризма

Петак, 31 Јануар 2020
Златибор, 28. јануар 2020. Управа за спречавање прања новца je представила смернице за успостављање јединствене методологије израде извеш
Детаљније»

Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2020-2025 и пратећег акционог плана за период 2020-2023

Среда, 22 Јануар 2020
...
Детаљније»

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Управа за спречавање прања новца

Среда, 29 Јануар 2020
  На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08, ...
Детаљније»

Најбоље праксе у утврђивању стварног власништва - документ ФАТФ

Уторак, 14 Јануар 2020
Анонимне shell компаније су једна од најраширенијих метода прања новца који потиче из криминала и корупције. Новим Најбољим праксама FATF ...
Детаљније»

Координација надзорних органа, Управе за спречавање прања новца и правосудних органа у откривању сумњивих трансакција

Понедељак, 25 Новембар 2019
У петак, 22. новембра 2019. године, организована је панел дискусија чији је циљ био унапређење координације надзорних и правосудних органа и ...
Детаљније»

Позив за учешће на јавној расправи

Петак, 27 Децембар 2019
Позивамо све заинтересоване стране да се упознају са Нацртом стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 20 ...
Детаљније»

Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Четвртак, 26 Децембар 2019
Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма дан
Детаљније»

Водич „Спречавање финансирања тероризма – водич за донаторе“

Четвртак, 5 Децембар 2019
Управа за спречавање прања новца у сарадњи са надлежним државним органима који су део Координационог тела за спречавање прања новца и ф
Детаљније»

Примена процењених ризика кроз типологије прања новца и финансирања тероризма

Петак, 22 Новембар 2019
Управа за спречавање прања новца, у сарадњи са Привредном комором Србије, организовала  је скуп  намењен обвезницима у систему за б
Детаљније»

Потенцијалне злоупотребе непрофитног сектора у сврхе финансирања тероризма

Четвртак, 21 Новембар 2019
Представљен водич „Спречавање финансирања тероризма - Водич за донаторе“ Управа за спречавање прања новца je у сарадњи са Кaнцeлaриj ...
Детаљније»

Једнообразно праћење предмета прања новца и финансирања тероризма

Среда, 6 Новембар 2019
Београд, 30. октобар 2019. За представнике тужилаштва, судова и полиције,  Управа за спречавање прања новца је организовала радионицу и & ...
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253

Среда, 6 Новембар 2019
Дана 5.11.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физички ...
Детаљније»

Унапређење координације надзорних органа, Управе и правосудних органа, Београд, 18.10.2019. године

Понедељак, 21 Октобар 2019
 Организујући панел дискусију која је била посвећена унапређењу координације надзорних и правосудних  органа и Управе за спречава ...
Детаљније»

Обука пореских и управних инспектора у области спречавања финансирања тероризма

Уторак, 15 Октобар 2019
  Током септембра и октобра одржане су обуке за 16 управних и 19 пореских инспектора, у Руми, Нишу, на Копаонику и Врднику, уз подршку ОЕБ
Детаљније»

Судијски дани - Врњачка Бања, 10-12.10.2019. године

Понедељак, 14 Октобар 2019
У периоду од 10. до 12 октобра 2019. године одржано је годишње саветовање судија Репубиле Србије „Судијски дани – 2019“ у Врњачкој Бањи ...
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253

Субота, 12 Октобар 2019
Дана 11.10.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичк
Детаљније»

Носиоци правосудних функција на окупу

Уторак, 8 Октобар 2019
Представљена Процена ризика од прања новца и надзор над Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма Београд, 04. октобар 2019. ...
Детаљније»

Представници Управе учествовали на Данима рачуновођа у Врњачкој Бањи, 3.10.2019. године

Понедељак, 7 Октобар 2019
На позив Привредне коморе Србије и у организацији исте, представници Управе за спречавање прања новца су дана 3. 10. 2019. године узели учешћ
Детаљније»

Округли сто за носиоце правосудних функција, Београд, 30.9.2019.

Понедељак, 7 Октобар 2019
Процена ризика од прања новца и надзор над Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма Београд, 30. септембар 2019. Управа за
Детаљније»

Представљене Типологије прања новца и Типологије финансирања тероризма

Понедељак, 7 Октобар 2019
Суботица, 27. септембар 2019. У Суботици је Управа за спречавање прања новца представила Типологије прања новца и Типологије финансирања
Детаљније»

Представљене Типологије прања новца

Петак, 4 Октобар 2019
Суботица, 26. септембар 2019. У Суботици је Управа за спречавање прања новца представила Типологије прања новца представницима тужилашта
Детаљније»

Праћење предмета прања новца и финансирања тероризма

Петак, 4 Октобар 2019
    Суботица, 25. септембар 2019. У Суботици је Управа за спречавање прања новца представила смернице за успостављање јединствене м ...
Детаљније»

Представљене Типологије финансирања тероризма и Типологије прања новца

Среда, 18 Септембар 2019
Надовезујући се на радионицу на којој су представљене Типологије прања новца, Управа за спречавање прања новца је, у сарадњи са Привредн ...
Детаљније»

Представљене Tипологије прања новца

Петак, 13 Септембар 2019
  На радионици коју је у Нишу 3. септембра 2019. године организовала Управа за спречавање прања новца, у сарадњи са Правосудном академијо ...
Детаљније»

Јединствени систем статистичког праћења предмета прања новца и финансирања тероризма

Среда, 11 Септембар 2019
За представнике тужилаштва, судова и полиције, Управа за спречавања новца је организовала радионицу чији је циљ унапређење примене смер ...
Детаљније»

Смернице ФАТФ за одређене секторе

Среда, 11 Септембар 2019
ФАТФ (Financial Action Task Force) осим својих Четрдесет препорука и тумачења уз те препоруке редовно објављује и смернице, које нису обавезујућег ка ...
Детаљније»

Успостављање механизма преиспитивања прекограничних претњи

Уторак, 27 Август 2019
Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма, којим председава потпредседник Владе и министар унутрашњих посл
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253

Среда, 21 Август 2019
Дана 20.8.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким ...
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253

Четвртак, 15 Август 2019
Дана 14.8.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253

Среда, 14 Август 2019
Дана 13.8.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким л
Детаљније»

Типологије прања новца и финансирања тероризма - инфо сесија за представнике државног и приватног сектора

Четвртак, 4 Јули 2019
Дана 1.7.2019. године у организацији Привредне коморе Србије представницима државног и приватног сектора у непосредној инфосесији указано ...
Детаљније»

Обука за тржишне инспекторе

Среда, 17 Јули 2019
У циљу унапређења знања у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма,  Министарство финансија - Упрaвa зa спрeчaвaњe прaњa нoв ...
Детаљније»

Обука за интерне ревизоре и обука за рачуновође, јавне бележнике и друштва за осигурање

Среда, 17 Јули 2019
У циљу унапређења знања у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма,  Министарство финансија - Упрaвa зa спрeчaвaњe прaњa нoв ...
Детаљније»

Србија скинута са сиве листе ФАТФ

Четвртак, 27 Јун 2019
На пленарном заседању ФАТФ процењено је да су испуњени сви захтеви који су стављени пред нашу земљу када је реч о борби против прања нов ...
Детаљније»

Унапређење институционалне сарадње

Понедељак, 17 Јун 2019
Више јавно тужилаштво у Новом Саду и надзорни органи за ЗОСПНФТ заједно у борби против прања новца и финансирања тероризма  Kоординат ...
Детаљније»

ФАТФ - јавно саопштење

Понедељак, 24 Јун 2019
ФАТФ, тело које поставља стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, након пленарног заседања од 16. до 21. јуна 20 ...
Детаљније»

Процена ризика од прања новца - инфо сесија са представницима тужилаштва, судова и полиције

Понедељак, 17 Јун 2019
Четврта инфо-сесија организована у Новом Саду  Управа за спречавање прања новца је, у сарадњи са Правосудном академијом и Мисијом ОЕБ ...
Детаљније»

Унапређење система за борбу протв прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији

Петак, 7 Јун 2019
...
Детаљније»

Процена ризика од прања новца - инфо сесија са представницима тужилаштва, судова и полиције у Нишу, 23-24.5.2019. године

Четвртак, 30 Мај 2019
Управа за спречавање прања новца је, у сарадњи са Правосудном академијом и Мисијом ОЕБС-а у Србији, организовала је трећу по реду инфо-се
Детаљније»

Округли сто на тему привредних преступа у вези са применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Среда, 22 Мај 2019
Дана 20. маја 2019. године у Београду одржан је округли сто са представницима привредних судова, тужилаштава и надзорних органа из области с ...
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253

Среда, 22 Мај 2019
Дана 21.5.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким ли
Детаљније»

Презентација закључака националне процене ризика у Краљеву

Понедељак, 20 Мај 2019
  Дана 17. маја 2019. године у Краљеву одржана је инфосесија са представницима судова, тужилаштава и полиције где су у непосредном контак
Детаљније»

Влада Србије усвојила Смернице за успостављање јединствене методологије израде извештаја и праћења предмета прања новца и финансирања тероризма

Четвртак, 16 Мај 2019
 Влада Републике Србије донела је закључак којим се усвајају Смернице за успостављање јединствене методологије израде извештаја и ј
Детаљније»

Јавни конкурс за попуњавање положаја - помоћник директора Управе

Среда, 15 Мај 2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВЛАДА Служба за управљање кадровима Београд               На основу члана 68. став 1 ...
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253

Среда, 15 Мај 2019
Дана 14.5.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким лиц
Детаљније»

Обука за запослене у Управи за игре на срећу

Уторак, 7 Мај 2019
У циљу унапређења знања нових запослених у Управи за игре на срећу у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма,  Министа ...
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253

Петак, 3 Мај 2019
Дана 1.5.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физички
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253

Уторак, 23 Април 2019
Дана 22.4.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким ...
Детаљније»

Обука за организације цивилног друштва: Како препознати злоупотребе и како се заштитити

Понедељак, 22 Април 2019
Министарство финансија - Упрaвa зa спрeчaвaњe прaњa нoвцa je у сарадњи са  Кaнцeлaриjом за сарадњу са цивилним друштвoм Влaдe Рeпубликe Србиje, oрг ...
Детаљније»

Презентација закључака националне процене ризика за судије, тужиоце и полицију

Четвртак, 18 Април 2019
  Дана 12. априла 2019. године уз помоћ Правосудне академије одржана је инфосесија са представницима судова, тужилаштава и полиције где ...
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253

Четвртак, 18 Април 2019
Дана 17.4.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким л ...
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253

Уторак, 16 Април 2019
Дана 13.4.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким ли
Детаљније»
Србија и САД: Заједнички рад на пореским прописима

Србија и САД: Заједнички рад на пореским прописима

Среда, 10 Април 2019
Министар финансија Републике Србије Синиша Мали и амбасадор САД у Београду Кајл Скот потписали су данас Споразум између Владе Сједињен
Детаљније»

Обука за носиоце правосудних функција: Процена ризика од прања новца

Понедељак, 1 Април 2019
   Међународна заједница борбу против тероризма и спречавање његовог финансирања оцењује као значајан изазов. Приликом оцене дело ...
Детаљније»

Презентовање резултата процене ризика од прања новца и финансирања тероризма платним институцијама

Понедељак, 4 Фебруар 2019
Дана 4.2.2019. године у организацији Привредне коморе Србије представницима платних институција представљени су резултати процене ризика
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253

Субота, 30 Март 2019
Дана 29.3.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким лиц
Детаљније»

Наставак обука за рачуновође

Уторак, 26 Март 2019
Управа  је одржала низ обукa за обвезнике, на којима је било речи о закључцима Националне процене ризика од прања новца и финансирања т ...
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253

Субота, 23 Март 2019
Дана 22.3.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким лици
Детаљније»

Обука за организације цивилног друштва: Како препознати злоупотребе и како се заштитити

Понедељак, 25 Март 2019
Кaнцeлaриja за сарадњу са цивилним друштвoм Влaдe Рeпубликe Србиje у сарадњи са Министарством финансија - Упрaвом зa спрeчaвaњe прaњa нoвцa, 18. апри ...
Детаљније»

Како утврдити и евидентирати стварног власника - саветовање у Привредној комори Србије, 26.3.2019. године

Четвртак, 21 Март 2019
Са циљем обезбеђивања јединствене примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и унапређивања оперативних знања пр
Детаљније»
Смештање софтвера Управе на Клауд у Државном дата центру

Смештање софтвера Управе на Клауд у Државном дата центру

Среда, 20 Март 2019
Дана 14.3.2019. године извршено је смештање софтвера Управе за спречавање прања новцa на Клауд (Cloud) инфраструктуру у Државном дата центру . У ...
Детаљније»

Позив за попуњавање упитника за процену рањивости непрофитног сектора

Уторак, 19 Март 2019
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и Управа за спречавање прања новца позивају организације цивилног друштва да попуне online У
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253

Четвртак, 14 Март 2019
Дана 13.3.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким лицим
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253

Петак, 1 Март 2019
Дана 28.2 2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким лицима, ...
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253

Субота, 9 Фебруар 2019
Дана 8.2.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким лицима, г ...
Детаљније»

Претраживач означених лица - важна напомена

Понедељак, 10 Децембар 2018
Уколико вам се не приказује страница са претраживачем означених лица, потребно је да проверите да ли на вашем рачунару имате инсталиран
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцији 1988

Четвртак, 31 Јануар 2019
Комитет Савета безбедности основан у складу са Резолуцијом 1988 (2011) изменио је податке за два лица на листи чије се располагање имовином о ...
Детаљније»

Инфосесија о процењеним ризицима за друштва за управљање пензијским фондовима

Понедељак, 21 Јануар 2019
Дана 18.1.2019. године у  Народној банци Србије одржана је инфосесија о процењеним ризицима са сектором друштава за управљање пензијским
Детаљније»

Инфосесија о процењеним ризицима у сектору игара на срећу

Понедељак, 21 Јануар 2019
Дана 18.1.2019. године у  Привредној комори Србије одржана је инфосесија о процењеним ризицима са сектором игара на срећу. Национални коор ...
Детаљније»

Потписан споразум са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Петак, 11 Јануар 2019
Управа за спречавање прања новца закључила је Споразум о сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Спораз ...
Детаљније»

Смернице за утврђивање стварног власника

Четвртак, 10 Јануар 2019
Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у Централну евид ...
Детаљније»

Нови индикатори за рачуновође, ревизоре и факторинг друштва

Четвртак, 10 Јануар 2019
Управа је крајем претходне и почетком ове године донела нове индикаторе за препознавање сумње да се ради о прању новца или финансирању т ...
Детаљније»

Наставак обука за обвезнике

Петак, 21 Децембар 2018
Управа  је у претходним месецима одржала низ обукa за обвезнике, на којима је било речи о закључцима Националне процене ризика од прањ
Детаљније»

Важно: Листа означених лица

Четвртак, 20 Децембар 2018
Дана 20.12.2018. године Влада  Републике Србије донела је решење о стављању више лица на Листу означених лица, у складу са чланом 4, став 1, та ...
Детаљније»

Комитет за санкције Савета безбедности према Резолуцији 1988 изменио Смернице

Понедељак, 17 Децембар 2018
Комитет Савета безбедности основан према Резолуцији 1988 (2011.) усвојио је 3. децембра 2018. године измењене Смернице за обављање послова из св ...
Детаљније»

ВАЖНО: Циљане финансијске санкције - претраживач означених лица

Понедељак, 3 Децембар 2018
Управа за спречавање прања новца је у сарадњи са Институтом „Михајло Пупин – Рачунарски системи“, развила претраживач који се о
Детаљније»

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Среда, 28 Новембар 2018
Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, ...
Детаљније»

Почела реализација Пројекта из ИПА 2015

Четвртак, 22 Новембар 2018
Дана 13.11.2018. године почела је реализација Пројекта за унапређење квалитета пријава сумњивих трансакција и јачање капацитета Управе за с
Детаљније»

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: УПРАВА СЕ СЕЛИ НА НОВУ АДРЕСУ

Четвртак, 22 Новембар 2018
ВАЖНО: Обавештавамо све заинтересоване стране да ће од понедељка, 26.11.2018. године, Управа бити пресељена на нову локацију, у Ресавској улиц ...
Детаљније»

Радни састанак са представницима факторинг фирми

Четвртак, 1 Новембар 2018
Дана 31.10.2018. године у Привредној комори Београда одржан је радни састанак са представницима факторинг фирми и пословних банака, који рад
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 19.11.2018. године

Уторак, 20 Новембар 2018
  Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди додао је једну ставку на листу санкција 19.11.2018. године, у складу са
Детаљније»

Обука за посреднике у промету и закупу непокретности у Суботици

Понедељак, 29 Октобар 2018
У организацији Привредне коморе Србије, представници Управе за спречавање прања новца и Сектора тржишне инспекције у оквиру Министарст ...
Детаљније»

Одржана обука за посреднике у промету и закупу непокретности

Петак, 26 Октобар 2018
У сарадњи са Привредном комором Србије и Сектором тржишне инспекције Министарства трговине, туризма и телекомуникација представници У
Детаљније»

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Среда, 24 Октобар 2018
Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, ...
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцији СБ УН 1718 (2006) 16.10.2018.

Среда, 17 Октобар 2018
Комитет Савета безбедности за санкције према Северној Кореји изменио је једну ставку на листи санкција 16.10.2018. године, у складу са Резол ...
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 15.10.2018. године

Уторак, 16 Октобар 2018
Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди додао је једну ставку на листу санкција 15.10. 2018. године, у складу са Резо ...
Детаљније»

Одржана седница Координационог тела

Среда, 10 Октобар 2018
Дана 4.10.2018, године одржана је седница Координационог тела за борбу против прања новца и финансирања тероризма, којом је председавао потп ...
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 4.10.2018. године

Петак, 5 Октобар 2018
Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди додао је једну ставку на листу санкција 4.10. 2018. године, у складу са Рез
Детаљније»

Презентација националне процене ризика у Удружењу банака Србије

Понедељак, 1 Октобар 2018
У Удружењу банака Србије је 28.9.2018. године одржана презентација резултата националне процене ризика од прања новца и од финансирања теро
Детаљније»

Одговори на питања обвезника

Уторак, 25 Септембар 2018
Управа је објавила одговоре на 13 питања пристиглих од обвезника. Одговоре можете пронаћи под насловом Прописи – Стручна мишљења.  ...
Детаљније»

Ажуриране Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код друштава за ревизију, предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга и факторинг друштава

Четвртак, 20 Септембар 2018
Управа је у фебруару ове године донела Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код друштава за ревизију, преду ...
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцији СБ УН 1718 (2006)

Недеља, 16 Септембар 2018
Комитет Савета безбедности за санкције према Северној Кореји изменио је једну ставку на листи санкција 14.9.2018. године, у складу са Резолу
Детаљније»

Комитет за санкције према Исламској држави и Ал-Каиди прерадио Смернице

Петак, 14 Септембар 2018
   У складу са Резолуцијама 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) о Исламској држави и Ал-Каиди,  са њима повезаним лицима, групама, правним лицим
Детаљније»

Презентација националне процене ризика у Привредној комори Србије

Уторак, 11 Септембар 2018
Прво јавно представљање резултата националне процене ризика од прања новца и процене ризика од финансирања тероризма одржано је 10.9.2018.
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 23.8.2018. године

Петак, 24 Август 2018
Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди изменио је листу санкција 23.8.2018. године, у складу са Резолуцијама 1267 (1999), 1989 ...
Детаљније»

Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма

Уторак, 14 Август 2018
Документ Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања териоризма усвојен је на седници Владе Републике Србије 31.5.2018. го ...
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 9.8.2018. године

Петак, 10 Август 2018
Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди додао је једну ставку на листу санкција 9.8.2018. године, у складу са Резолуц ...
Детаљније»

Комитет за санкције на основу Резолуције 1718 одобрио је обавештење о могућим изузецима од режима санкција према Северној Кореји, а у циљу имплементације хуманитарне помоћи

Среда, 8 Август 2018
Комитет Савета безбедности, установљен на основу Резолуције 1718 (2006), 6.8.2018. године усвојио је седмо обавештење о имплементацији хуманитар ...
Детаљније»

Управа је објавила одговоре на питања Удружења осигуравача Србије

Уторак, 24 Јули 2018
Управа је објавила одговоре на питања Удружења осигуравача Србије. Одговоре ћете наћи у Стручним текстовима. ...
Детаљније»

Измене на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 17.07.2018. године

Среда, 18 Јули 2018
Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди изменио је две ставке на листи санкција дана 17.07.2018. године, у складу а резо
Детаљније»

Одговори Управе на питања Удружења банака Србије и Народне банке Србије

Петак, 22 Јун 2018
Управа је објавила одговоре на питања Удружења банака Србије и одговор на питање Народне банке Србије. Одговоре ћете наћи у Стручним тек ...
Детаљније»
Одговори Управе на питања Одбора за осигурање ПКС

Одговори Управе на питања Одбора за осигурање ПКС

Понедељак, 9 Јули 2018
Управа је објавила одговоре на питања Одбора за осигурање Привредне коморе Србије. Из техничких разлога одговори су подведени под одеља ...
Детаљније»

Обука обвезника

Уторак, 26 Јун 2018
У сарадњи са Привредном комором Србије и регионалним привредним коморама, представници Управе пружају обуку обвезницима у вези са прим
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 18.6.2018. године

Уторак, 19 Јун 2018
Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди додао је две ставке на листу санкција 18.6.2018. године, у складу са Резолуциј
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267,1989 и 2253 од 5.6.2018. године

Среда, 6 Јун 2018
Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди изменио је једну ставку на листи санкција 5.6.2018. године, у складу са Резолу
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267,1989 и 2253 од 29.5.2018. године

Среда, 30 Мај 2018
Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди изменио је једну ставку на листи санкција 29.5.2018. године, у складу са Резолу
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцији СБ УН 2368 (2017)

Четвртак, 10 Мај 2018
Комитет Савета безбедности за санкције према Исламској држави и Алкаиди изменио је 9.5.2018. четири ставке на листи санкција године, у склад ...
Детаљније»

Публикација о ризицима од злоупотребе у непрофитном сектору

Петак, 4 Мај 2018
У сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, Управа је објавила публикацију Ризици од злоупотребе непрофитног сектора у сврху финансирања терори ...
Детаљније»

Смернице за процену ризика од ПН/ФТ код адвоката

Понедељак, 23 Април 2018
На основу члана 66. Закона о адвокатури (Службени гласник РС бр. 31/2011, 24/2012 – ОУС), члана 9. и 33. став 1 тачка 26 Статута Адвокатске коморе Срб
Детаљније»

Треће стручно саветовање посредника у промету непокретности

Понедељак, 16 Април 2018
Од 16. до 18. априла 2018. у Београду се одржава Треће стручно саветовање „Научи да успеш“ – најзначајнији скуп посредника у промету и ...
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцији СБ УН 1988 (2011)

Четвртак, 12 Април 2018
Комитет Савета безбедности за санкције према Taлибанима изменио је једну ставку на листи санкција 10.4.2018. године, у складу са Резолуцијом 1 ...
Детаљније»

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 29.3.2018.

Петак, 30 Март 2018
  Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди изменио је једну ставку на листи санкција 29.3.2018. године, у складу са Ре
Детаљније»

Презентације закона за обвезнике

Четвртак, 29 Март 2018
Управа наставља рад на едукацији обвезника и јачању сарадње кроз презентације Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма
Детаљније»

Презентације новог Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Петак, 16 Март 2018
Управа активно сарађује са обвезницима на примени Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (ЗОСПНФТ). Имајући у виду да о
Детаљније»

Објављени правилници

Четвртак, 15 Март 2018
Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, са пратећа три обр
Детаљније»

Измене на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253

Среда, 7 Март 2018
Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди изменио је три ставке на листи санкција 06.03.2018. године, у складу а резолуциј ...
Детаљније»

Смернице за процену ризика од ПН/ФТ за јавне бележнике

Петак, 2 Март 2018
У складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма (Службени гласник РС, 113/2017 од 17.12.2017) Јавнобележничка комора Србије ...
Детаљније»

Смернице за процену ризика од ПН/ФТ код обвезника у надлежности НБС, КХОВ, Пореске управе и Министарства трговине, туризма и телекомуникација

Четвртак, 22 Фебруар 2018
У складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма (Службени гласник РС, 113/2017 од 17.12.2017) надлежни органи донели су смерн ...
Детаљније»

Индикатори за препознавање сумњивих активности у вези са ФТ

Среда, 21 Фебруар 2018
Измењена и допуњена листа индикатора за препознавање сумњивих активности у вези са финансирањем тероризма обајвљена је на сајту Управе ...
Детаљније»

Измене на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253

Петак, 16 Фебруар 2018
Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди изменио је једну ставку на листи санкција 14.2.2018. године, у складу а резолуц
Детаљније»

Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код друштава за ревизију, предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга и факторинг друштава

Петак, 9 Фебруар 2018
Управа за спречавање прања новца је, у складу са чланом 114. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник ...
Детаљније»

Саопштење Управе

Субота, 13 Јануар 2018
Поводом натписа који се односе на тумачења засенчених делова извештаја Управе за спречавање прања новца објављених на основу Решења По
Детаљније»

Измене на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253

Среда, 27 Децембар 2017
Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди изменио је једну ставку на листи санкција 26.12.2017. године, у складу а резолуц ...
Детаљније»

Усвојени закони 14.12.2017. године

Среда, 20 Децембар 2017
Народна скупштина Р. Србије је 14. децембра 2017. године донела Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Закон је објављен у &b ...
Детаљније»

Јавно саопштење ФАТФ од 3.11.2017. године

Петак, 17 Новембар 2017
ФАТФ, тело које поставља стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, објавио је саoпштење о државама које
Детаљније»

Јавно саопштење ФАТФ од 23.6.2017. године

Петак, 7 Јули 2017
ФАТФ, тело које поставља стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, објавио је саoпштење о јурисдикцијама ...
Детаљније»

Јавно саопштење ФАТФ од 24.2.2017. године

Понедељак, 6 Март 2017
ФАТФ, тело које поставља стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, објавио је саoпштење о јурисдикцијама к ...
Детаљније»
2011 Управа за спречавање прања новца