APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Tумачење члана 4. Закона

Tумачење члана 4. Закона

Питање:

Наше предузеће се углавном бави продајом керамичких плочица, и има организовану сопствену рачуноводствену службу.
Пошто имамо једно повезано правно лице, које нема своју службу рачуноводства, намеравамо да му услужно пружамо књиговодствене услуге.
Да ли смо у овом случају обвезници закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, по  Члану 4. Закона?

Одговор:

На основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (“Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10 – у даљем тексту: Закон) обвезницима се сматрају предузетници и правна лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга.

Рачуноводствена служба правног лица која води пословне књиге само за то правно лице није обвезник по Закону. Такође, рачуновође запослене у правним лицима за које састављају финансијске извештаје и воде пословне књиге за то правно лице нису обвезници по Закону. Уколико је  правно лице за које намеравате да водите пословне књиге део организационе структуре предузећа Енмон д.о.о, „сопствена рачуноводствена служба“, како стоји у вашем допису, се неће сматрати обвезником по Закону.

Уколико рачуноводствена служба вашег предузећа пружа рачуноводствене услуге другим правним субјектима као услужну делатност, сматра се обвезником по овом закону.

2011 Управа за спречавање прања новца