APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Oбавеза пријављивања готовинских трансакција мењача и стара девизна штедња

Oбавеза пријављивања готовинских трансакција мењача и стара девизна штедња

Питање:

Молим Вас за одговор на следећа питања:

1) да ли је обавеза банке да пријављује  готовинске трансакције овлашћених мењача у износу ЕУР 15.000 и више и ако јесте, које готовинске трансакције: полагање и подизање ефективе на и са девизног наменског рачуна мењача или откуп и продају ефективног страног новца?

2) да ли је обавеза банке да пријављује збирно трансакцију подизања старе девизне штедње са рачуна у ЦРХоВ-у , у случају када се у истом тренутку  врши исплата за више година уназад, а свака појединачна трансакција која се везује за годину доспећа је испод износа  ЕУР 15.000?

Одговор:

Један од услова под којима обвезници за одређене странке нису дужни да Управи пријаве готовинске трансакције, а који је прописан у Правилнику о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 7/2010 и 41/2011), је да те трансакције врше странке за које се у складу са Законом примењују поједностављене мере познавања и праћења странке. Поједностављене мере познавања и праћења странке се на основу члана 32. Закона могу применити приликом вршења трансакције у износу од 15.000 евра или више у динарској противредности, ако је странка једно од лица или обвезника из члана 4. став 1. тачке 1-8. Међу овим странкама су и овлашћени мењачи.

Ако је странка једна од побројаних у члану 32. Закона, у вашем случају овлашћени мењач, и уколико обвезник процени да се ова странка може сврстати у ниско ризичну групу и да се према њој могу применити поједностављене мере познавања и праћења странке, обвезник није у обавези да пријави готовинску трансакцију у износу од 15.000 евра или више у динарској противредности. У случају када се процени да постоји или би могао постојати виши степен ризика за прање новца и финансирање тероризма,  то jест када је странка из члана 32. Закона сврстана у виши ризик, примењују се појачане радње и мере и обвезник је дужан да пријављује све готовинске трансакције.

Што се тиче одговора на друго питање, процедуром је прописано да странка која жели да уновчи своје обвезнице прилаже потврду о стању рачуна у Централном регистру, депо и клиринг хартија од вредности. Уколико банка на основу извода из Централног регистра исплаћује странци износ од 15.000 евра или више у динарској противредности, без обзира што износ за сваку појединачну годину не прелази износ од 15.000 евра, дужна је да Управи пријави готовинску трансакцију.

2011 Управа за спречавање прања новца