APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Поступак утврђивања стварног власника за осниваче нерезиденте правна лица

Поступак утврђивања стварног власника за осниваче нерезиденте правна лица

Питање:

Молим Вас за мишљење да ли у поступку утврђивања стварног власника (члан 20. Закона) за осниваче нерезиденте правна лица који имају Регистроване заступнике друштва (регистрационе агенте)  можемо прихватити доказ о оснивању фирме (сертификат) издат од стране званичног јавног регистра И потврду регистрованог заступника о постојању компаније и  стварним власницима не старију од 3 месеца.

Клијент тврди да на Сејшелима званични регистар не издаје потврде са тренутним подацима из регистра већ искључиво сертификат приликом регистрације компаније, а да агенти/заступници издају све потребне потврде након регистрације.

Одговор:

На основу члана 20. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10 – у даљем тексту: Закон), обвезник је дужан да утврди идентитет стварног власника правног лица и лица страног права. Обвезник податке о стварном власнику прибавља увидом у оригинал или оверену копију документације из званичног јавног регистра, која не сме бити старија од три месеца. Ако то није могуће, обвезник је дужан да прибави податке који недостају увидом у оригинал или оверену копију исправе или друге пословне документације. То могу бити уговори о оснивању, разна овлашћења, одлуке управних и надзорних одбора и слично. Сматрамо да се приликом идентификације правног лица и стварног власника тог правног лица могу користити регистри које воде регистрациони агенти/заступници који имају дозволу за рад у својим државама, под условом да се из ових регистара несумњиво може утврдити ко су стварни власници странке.

2011 Управа за спречавање прања новца