APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Tумачење члана 8. Закона

Tумачење члана 8. Закона

Питање:

Молимо Вас за став по следећем питању: у случајевима када је привредном друштву које успоставља пословни однос са банком члан (оснивач) то само привредно друштво (сопствени удео друштва), како поступити у погледу утврђивања стварног власника, тј. физичког лица? Да ли се у том случају, када привредно друштво поседује сопствени већински удео, и када нема физичких лица која учествују са више од 25% у капиталу, сматра да је идентификација власничке структуре тог привредног друштва потпуна констатацијом (и потврдом кроз извод) сопственог удела друштва?

Одговор:

На основу члана 8. став 1. тачке 3. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10 – у даљем тексту: Закон), обвезник је дужан да утврди идентитет стварног власника странке и провери његов идентитет у случајевима прописаним овим законом.

Пошто у овом конкретном случају привредно друштво поседује већински власнички удео у привредном друштву са којим успостављате пословни однос, потребно је утврдити власничку структуру привредног друштва са већинским власничким уделом. С друге стране, постоји обавеза утврђивања власништва над остатком власничког удела јер, хипотетички, постоји могућност да је физичко лице власник 25 или више процената привредног друштва, и то дела које није обухваћено већинским власничким уделом.

 

Стварни власник странке је увек физичко лице. Овде треба имати у виду и то да је обвезник дужан да на основу процене ризика за прање новца и финансирање тероризма врши проверу идентитета стварног власника правног лица и лица страног права тако да зна власничку и управљачку структуру странке и да зна ко су стварни власници странке.

На основу члана 8. став 1. тачке 3. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10 – у даљем тексту: Закон), обвезник је дужан да утврди идентитет стварног власника странке и провери његов идентитет у случајевима прописаним овим законом.

Пошто у овом конкретном случају привредно друштво поседује већински власнички удео у привредном друштву са којим успостављате пословни однос, потребно је утврдити власничку структуру привредног друштва са већинским власничким уделом. С друге стране, постоји обавеза утврђивања власништва над остатком власничког удела јер, хипотетички, постоји могућност да је физичко лице власник 25 или више процената привредног друштва, и то дела које није обухваћено већинским власничким уделом.

Стварни власник странке је увек физичко лице. Овде треба имати у виду и то да је обвезник дужан да на основу процене ризика за прање новца и финансирање тероризма врши проверу идентитета стварног власника правног лица и лица страног права тако да зна власничку и управљачку структуру странке и да зна ко су стварни власници странке.

2011 Управа за спречавање прања новца