APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Трансфер новца из иностранства и обавезе адвоката који посредује при куповини непокретности

Трансфер новца из иностранства и обавезе адвоката који посредује при куповини непокретности

Питање:

Kлијент обвезника намерава да купи стан а новац се налази на рачуну његове фирме (правног лица) у банци у иностранству. Лице има намеру да трансферише новац на девизне рачуне супруге и детета, отворене у банци у Србији, а са којих ће се даље вршити исплата купопродајне цене за стан. У питању је укупан износ од 100.000 евра. Када новац буде трансферисан на та два рачуна у банци у Србији, извршиће се трансфер по основу Уговора о купопродаји непокретности.

Клијент ће се распитати о условима стране банке из које се врши трансфер, а обвезник жели да се распита о условима за трансфер тог новца на рачуне банке у Србији, у погледу евентуалних ограничења или специфичности тог трансфера.

Одговор:

Члан 46. став 1. тач. 1. и 2. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09, 91/10 и 139/14 - у даљем тексту: Закон) прописују да је адвокат дужан да спроводи радње и мере за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма прописане овим законом када помаже у планирању или извршавању трансакција за странку у вези са куповином или продајом непокретности, односно када у име и за рачун странке врши финансијску трансакцију или трансакцију у вези са непокретношћу.

У сваком конкретном случају адвокат је дужан да спроведе радње и мере прописане чланом 47. Закона које се односе на познавање и праћење странке, као и оне прописане чланом 48. Закона које се односе на обавештавање Управе о лицима и трансакцијама за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, уколико су за такво поступање адвоката испуњени услови предвиђени Законом.

Одредба члана 49. став 3. Закона прописује да адвокат није дужан да Управи достави податке о готовинским трансакцијама у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности, осим ако у вези са лицем или трансакцијом постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма. Управи ће информацију о таквој готовинској трансакцији доставити банка.

2011 Управа за спречавање прања новца