APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Листа „офшор“ дестинација

Листа „офшор“ дестинација

Питање:

Молим да нас упутите где да пронађемо списак земаља пореских рајева.

Одговор:

Офшор центри пружају разне погодности привредним субјектима/компанијама које су регистроване у њима. Неке од погодности су: одсуство пореских намета или ниские пореске стопе, минимум услова и података за регистровање привредних субјеката, минимум контроле пословања регистрованих субјеката, заштита идентитета странака, заштита података о трансакцијама и слично. Из наведеног се може видети да су пореске олакшице само једна од карактеристика офшор дестинација.

У Правилнику о листи јурисдикција са преференцијалним пореским системом (Службени гласник РС, број 122/12) се налази списак земаља, односно јурисдикција, које се налазе и на листама офшор центара, али је списак ужи од списка са наведених листа. Као евентуалну помоћ у упоређивању различитих листа, односно присуства појединих држава и јурисдикција на њима,  прослеђујемо два линка на којима се налазе листе офшор центара:

https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/back.htm#table1

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_offshore_financial_centres

На обвезнику је да посвети дужну пажњу у утврђивању да ли је нека држава или дестинација офшор центар. Како не постоји универзална/општеважећа и општеприхваћена листа, сматрамо да је најбољи начин да се то утврди упоређивањем више листа које издају релевантне светске финансијске институције, попут Међународног монетарног фонда, Светске банке и слично.

2011 Управа за спречавање прања новца