APML logo
Српски Srpski English

Обавештење

15-Jun-2011 09:17:07

Дана 10. јуна 2011. године  у „Службеном гласнику РС“ број 41/11 објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Најзначајније измене Правилника се односе на прописивање садржаја и начина за полагање стручног испита за добијање лиценце за обављање послова овлашћеног лица и заменика овлашћеног лица. Подсећамо, 1. јануара 2012. године сва овлашћена лица ће морати да имају лиценце. Ускоро ће се знати и датум одржавања првог стручног испита за добијање лиценце за обављање послова овлашћеног лица у банци.

 

2011 Управа за спречавање прања новца