APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Успостављање лорокоресподентског односа са банком која је у већинском власништву стране банке и утврђивање стварног власништва

Успостављање лорокоресподентског односа са банком која је у већинском власништву стране банке и утврђивање стварног власништва

Питање:

Успостављање лорокоресподентског односа са банком која је у већинском власништву стране банке и утврђивање стварног власништва

Одговор:

Поводом захтева за прибављање мишљења достављеног Управи дана 13. јула 2015. године, а у вези са утврђивањем стварног власника приликом успостављања лоро-коресподентског пословног односа са банком која има седиште у страној држави која није на листи држава које примењују међународне стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма који су на нивоу Европске уније или виши; обавештавамо вас о следећем:

Мишљења смо да треба направити јасну разлику између радњи и мера познавања и праћења странке прописаних чланом 8. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС” бр. 20/09, 72/09, 91/10 и 139/14 - у даљем тексту: Закон), с једне стране и додатних радњи, које се примењују у случају да се ради о лоро-коресподентском односу са банком из државе која није на листи држава које адекватно примењују међународне стандарде сходно члану 29. Закона, с друге стране. Наиме, мере и радње познавања и праћења странке које, подразумевају утврђивање идентитета стварног власника странке примењују се у односу на све странке, укључујући и банке са којима се успостављају пословни односи и оне претходе мерама које се примењују на банке са којима се успоставља лоро коресподентски однос а које су прописане чланом 29. Закона и које се сматрају појачаним мерама. Конкретно, утврђивање стварног власника странке претходи појачаним мерама према лоро коресподентским банкама и врши се у складу са одредбама Закона које се односе на утврђивање стварног власника. Чињеница да је неко од оснивача у власничком низу банке и правно лице које је укључено на адекватно регулисано тржиште капитала, не искључује примену појачаних мера из члана 29. Закона према конкретној банци.

 

Приликом идентификације стварног власника треба водити рачуна о томе да је стварни власник физичко лице  које у коначном збиру власништва има 25% или више удела јер је могуће да једно физичко лице кроз мање уделе у више правних лица у власничкој структури у збиру има 25% или више власништва у банци са којом се успоставља пословни однос. Такође, треба водити рачуна и о чињеници да је критеријум од 25% или више власништва у правном лицу само један од критеријума на основу којих се одређује стварни власник те да ако ниједно физичко лице нема толико удела морају се применити други критеријуми наведени у члану 3. тач. 11. и 12. Закона, те да је обвезник дужан да примени одредбу члана 20. став 4. Закона на основу које је обвезник дужан да зна власничку и управљачку структуру странке и да зна ко су стварни власници странке. Није могуће да странка нема стварне власнике.  

Подсећамо Вас да мишљења  на закон органа државне управе нису обавезујућа, а у складу са чл. 80. Закона о државној управи („Службени гласник РС”  бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014).

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца