APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Међународна cарадња > Комитет МАНИВАЛ

Комитет МАНИВАЛ

Манивал је комитет Савета Европе који окупља експерте који процењују усклађеност држава чланица са свим релевантним међународним стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма у области  правне праксе, финансијког система и унутрашњих послова, кроз процес узајамне евалуације равноправних чланова.

Циљ Манивала је да све државе чланице имају делотворне системе за борбу против прања новца и финансирања тероризма и да буду усклађене са релевантним стандардима у тој области.

Поменути стандарди садржани су у Препорукама ФАТФ, укључујући и Специјалне препоруке за борбу против финансирања тероризма; Конвенцији УН против незаконитог промета опојних дрога и психотропних супстанци (1988. година); Конвенцији УН против транснационалног организованог криминала; Међународној конвенциији УН за спречавање финансирања тероризма (1999); Директиви 2005/60/ЕЦ Европског парламента и Савета од 26.октобра 2005. године о спречавању коришћења финансијског система у сврхе прања новца и финансирања тероризма  и релевантним мерама за имплементацију ове Директиве, као и у Конвенцији о прању, тражењу, заплени и одузимању прихода од криминала, закљученој на нивоу савета Европе.  

Извештаји Манивала представљају веома детаљне препоруке за унапређење делотворности система мера и радњи у појединачним државама за борбу против прања новца и финансирања тероризма, као и капацитета за сарадњу на међународном нивоу у овим областима.   

Манивал такође спроводи студије о типологијама прања новца и финансирања тероризма – њиховим методама, трендовима и техникама.Последња од ткз. типологијских вежби одржана је у Тел Авиву, Израел, почетком новембра 2001. године, а бавила се проблематиком прања новца кроз трговину, као и овлашћењем ФОСа да одложи извршење трансакције. Овој типологијској вежби присуствовала су и два представника Управе.

 

 

 
Датотеке за преузимање

Извештај Комитета Манивал о извршеној евалуацији (енглески)2424KB.pdf
Извештај Комитета Манивал о напретку након извршене евалуације (на енглеском)988KB.pdf
Други извештај Комитета Манивал о напретку (енглески)2935KB.pdf
2011 Управа за спречавање прања новца