APML logo
Српски Srpski English

Европска унија

Глобални приступ

С обзиром на то да је прање новца једна сложена, веома распрострањена активност у коју је укључено више лица, њом се могуће бавити из неколико углова. Као и увек, фокус је на томе да се уреде финансијске институције са намером да се спречи прање новца и аспекти који се тичу аспеката полиције и тужилаштва.

Камен темељац европског система за спречавање прања новца и даље је Трећа директива о спречавању прања новца, која је усвојена 2005. године. Ова директива захтева од финансијских институција и појединих нефинансијских институција, такозваних чувара система (енг. gatekeepers) да финансијско-обавештајној служби пријављују сваку сумњиву и неуобичајену трансакцију или активност. Директива у право ЕУ уводи измењених Четрдесет препорука ФАТФ-а, организације која поставља стандарде у борби против прања новца и финансирања тероризма.

Финансијско-обавештајне службе

Финансијско-обавештајне службе (ФОС) имају кључну улогу у борби против прања новца и финансирања тероризма. Финансијско-обавештајне службе су надлежне да примају, траже, анализирају и прослеђују информације надлежним органима о потенцијалном прању новца или финансирању тероризма. Обично су смештене у оквиру полиције или административних органа који за свој рад обично одговарају министарству финансија.

Обавезу обавештавања ФОС-а о сумњи на прање новца има одређен број правних и физичких лица, као што су банке, финансијске институције, нотари или казина. Ова лица морају ФОС-у без одлагања доставити обавештење о сумњивој трансакцији у случају када знају или сумњају да се врши или је извршено прање новца или финансирање тероризма, или је дошло до покушаја извршења. Уколико ФОС утврди основ сумње на прање новца или финансирање тероризма, извештаји се тада достављају надлежним органима, између осталих полицији и страним ФОС. На основу тих извештаја по потреби се могу покренути криминалистичке истраге.

Координација на нивоу ЕУ

Комисија је уложила велике напоре на координацији и сарадњи између различитих ФОС и на усклађивању кривичних санкција за прање новца. Оперативна сарадња и размена информација међу ФОС ЕУ учвршћена је пројектом ФИУ-НЕТ. Од оснивања, овај пројекат финансира Комисија и има за циљ успостављање безбедне компјутерске мреже за размену финансијско-обавештајних података.2011 Управа за спречавање прања новца