APML logo
Српски Srpski English

Шта је ФАТФ?

ФАТФ је међудржавно тело које има за циљ да развија и унапређује мере и радње за борбу против прања новца и финансирања тероризма на националном и међународном нивоу. ФАТФ је заправо креатор политике, који ради на стварању политичке воље за реформу прописа и регулаторног оквира у области спречавања прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу.  

ФАТФ прати напредак који државе чланице постижу у имплементацији неопходних мера, анализира технике прања новца и финансирања тероризма и њихове противмере, и промовише усвајање и имплементацију одговарајућих мера на глобалном нивоу. У овим пословима ФАТФ сарађује са осталим међународним телима за борбу против прања новца и финансирања тероризма.     

ФАТФ нема чврсто дефинисан статут нити је основан на неограничени временски период. ФАТФ на сваких пет година анализира и преиспитује разлоге и циљеве због којих је основан. ФАТФ постоји још од 1989. године. 2004. године министри из 35 држава чланица договорили су се да продуже мандат ФАТФа до 2012. године. Овај мандат у трајању од осам година показује то, да су државе чланице  и даље уједињене у својој решености да се боре против тероризма и међународног криминала, а такође је и знак њиховог поверења у ФАТФ као важан инструмент у тој борби.   
Датотеке за преузимање

Јавно саопштење ФАТФ од 3.11.2017. године46KB.doc
Унапређење усклађености 3.11.2017.94KB.doc
Саопштење о ДНРК 3.11.2017.45KB.doc
Јавно саопштење ФАТФ од 27.2.2015. године69KB.doc
Саопштење MoneyVal-a о Босни и Херцеговини од 12.12.2014. године84KB.doc
Јавно саопштење ФАТФ од 24.10.2014. године73KB.doc
Саопштење MoneyVal-a о Босни и Херцеговини од 1.9.2014. године85KB.doc
Јавно саопштење ФАТФ од 27.6.2014. године75KB.doc
Саопштење MoneyVal-a о Босни и Херцеговини од 1.6.2014. године84KB.doc
Јавно саопштење ФАТФ од 14.2.2014. године215KB.pdf
Јавно саопштење ФАТФ од 21.6.2013. године26KB.doc
Јавно саопштење од 16.2.2012. године148KB.doc
Јавно саопштење од 24.6.2011. године102KB.doc
Јавно саопштење од 28.10.2011. године118KB.doc
Јавно саопштење од 25.2.2011. године57KB.doc
Јавно саопштење од 22.10.2010. године58KB.doc
Јавно саопштење од 18.2.1010.године64KB.pdf
2011 Управа за спречавање прања новца