APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма

Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма

14-Aug-2018 09:34:39

Документ Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања териоризма усвојен је на седници Владе Републике Србије 31.5.2018. године. Овај документ је резултат интензивног рада и сарадње између надлежних органа Републике Србије  и представника приватног сектора (финансијског и нефинансијског). Укупно 154 представника државног и приватног сектора прикупљало је податке у складу са методологијом Светске банке, који указују на ризике од прања новца и финансирања тероризма. Координатор процеса била је Јелена Пантелић из Управе, а рад се одвијао кроз пет радних група – процена претњи; процена рањивости система; процена рањивости финансијског система; процена рањивости нефинансијског система и процена ризика од финансирања тероризма.  Правилно сагледавање ризика од велике је важности за државу, пошто доприноси адекватној расподели ресурса и усмеравању пажње на кључне ризике.

Свеобухватни ризик од прања новца је процењен као „средњи“ и резултат је процене претњи од прања новца, са једне стране  и националне рањивости од прања новца, са друге стране. На основу анализе претходних кривичних дела, прегледа претњи по секторима и прекограничних претњи, свеукупна процена претњи од прања новца је процењена као „средња“ са тенденцијом „без промене“. На основу анализе способности државе да се одбрани од прања новца и анализе секторске рањивости, национална рањивост од прања новца је процењена као „средња“.

Проценом укупних параметара и статистичких података на основу којих су процењивани критеријуми „претња од тероризма”, „претња од финансирања тероризма” и „рањивост од финансирања тероризма” процена је да је „ризик од финансирања тероризма“ у Републици Србији „средњи“.

 На основу налаза процене ризика направљен је Акциони план за спровођење препорука из Процене ризика за прање новца и Процене ризике за финансирање тероризма, који је објављен у Службеном гласнику бр. 55/18 16.7.2018. године.


Датотеке за преузимање

Процена ризика - сажетак793KB.pdf
Akcioni plan 188KB.xls
Акциони план 188KB.xls
2011 Управа за спречавање прања новца