APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Мишљење о примени члана 7. став 1. тачка 4) Закона

Мишљење о примени члана 7. став 1. тачка 4) Закона

Питање:

Примена члана 7. став 1. тачка 4) Закона, који се односи на обавезу обвезника да прибави и процени веродостојност информација о сврси и намени пословног односа или трансакције, конкретно шта је адекватан доказ да је банка извршила процену веродостојности прикупљених информација о сврси и намени пословног односа, односно трансакције.

Одговор:

Обвезник може прибавити информацију о сврси и намени пословног односа или трансакције на основу изјаве странке. Примера ради, странка изјављује да је сврха и намена отварања рачуна у банци уплата зараде од стране послодавца. Доказ да је обвезник извршио процену веродостојности информација о истом је потписана и оверена потврда послодавца, којом потврђује да је запослени засновао радни однос и да ће зараду уплаћивати на рачун запосленог, отвореног код обвезника - банке.

 

2011 Управа за спречавање прања новца