APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Јавне Набавке > Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за јавну набавку мале вредности ЈНМВ, 1.1.12/2018

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за јавну набавку мале вредности ЈНМВ, 1.1.12/2018

08-Nov-2018 15:04:44

Датотеке за преузимање

Обавештење ЈНМВ 1.1.12/20181571KB.doc
Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности добара у преговарачком поступку без објављеног јавног позива (ЈНМВ бр. 1.1.12/2018)1591KB.doc
Конкурсна документација ЈНМВ 1.1.12/2018691KB.doc
2011 Управа за спречавање прања новца