APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Саопштења > Комитет за санкције Савета безбедности према Резолуцији 1988 изменио Смернице

Комитет за санкције Савета безбедности према Резолуцији 1988 изменио Смернице

17-Dec-2018 09:03:27

Комитет Савета безбедности основан према Резолуцији 1988 (2011.) усвојио је 3. децембра 2018. године измењене Смернице за обављање послова из своје надлежности (Смернице). Смернице су измењене у складу са параграфом 43 Резолуције СБ 2255 (2015.), којим се упућује Комитет да измени Смернице.

 Допуњено је и измењено неколико одељака, укључујући И  оне о сарадњи са Владом Авганистана (Одељак 5), о брисању са листе (Одељак 8), о изузецима од ограничавања располагања имовином (Одељак 12) и изузецима од забране путовања (Одељак 13).

 Поред тога, унет је и већи број техничких измена како би се постигла још већа тачност И доследност кроз текст И разјаснило поступање Комитета.  

Комитет је усвојио измењене Смернице да би лакше обављао послове из своје надлежности и пружао корисне смернице државама чланицама у њиховим напорима да имплементирају релевантне резолуције Савета безбедности, укључујући и Резолуцију 2255 (2015.). Измењене Смернице доступне су на сајту Комитета (www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/guidelines) на свим званичним језицима.

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца