APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Наставак обука за обвезнике

Наставак обука за обвезнике

21-Dec-2018 12:29:09

Управа  је у претходним месецима одржала низ обукa за обвезнике, на којима је било речи о закључцима Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма, о примени Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, пратећих секторских смерница и Закона о ограничавању располагања имовином  у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење.

 Конкретно, у периоду од 22. октобра до 19. новембра 2018. године у организацији Привредне коморе Србије,  одржано је 8 обука за укупно 309 посредника у промету и закупу непокретности, као и за тржишне инспекторе који врше инспекцијски надзор посредника,  под називом „Унапређење свести  и знања о идентификованим ризицима“.

Обуке су одржане у Крагујевцу, Новом Саду, Суботици, Нишу, Ваљеву, Београду и Панчеву.  

 Почетком новембра 2018. године одржане су презентације закључака Националне процене ризика за рачуновође, лизинг компаније, друштва за осигурање и адвокате, а 17. и 18.12.2018. године за рачуновође и мењаче.

 Дана 26.11.2018. године одржана је презентација закључака националне процене ризика за брокерско-дилерска друштва, а 27.11.2018. године за друштва за управљање инвестиционим фондовима, овлашћене и кастоди банке.

2011 Управа за спречавање прања новца