APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Смернице за утврђивање стварног власника

Смернице за утврђивање стварног власника

10-Jan-2019 11:29:13

Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у Централну евиденцију донете су 8.1.2019. године.

Дана 24.10.2018. године Председник Координационог тела донео је Решење о образовању Стручног тима за израду Смерница о утврђивању стварног власника привредних субјеката и других правних лица. Задатак Стручног тима била је израда Смерница којима би се уредило питање стварних власника и регистра стварних власника привредних субјеката и других правних лица – удружења, фондација и сл. У изради Смерница учествовали су представници Управе за спречавање прања новца, Министарства привреде, Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Пореске управе, Јавнобележничке коморе, Адвокатске коморе, као и представници приватног сектора – обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирања теоризма.

Документ ћете наћи у Прописима.

2011 Управа за спречавање прања новца