APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Да ли се код утврђивања власничке структуре правних лица које се налазе у државном власништву примењује другачији поступак и на шта у том случају треба обратити посебну пажњу?

Да ли се код утврђивања власничке структуре правних лица које се налазе у државном власништву примењује другачији поступак и на шта у том случају треба обратити посебну пажњу?

Питање:

Да ли се код утврђивања власничке структуре правних лица које се налазе у државном власништву  примењује другачији поступак  и на шта у том случају треба обратити посебну пажњу?

  

 

Одговор:

Радње и мере познавања и праћења странке се увек спроводе како би се утврдило стварно власништво у привредном друштву, односно како би се утврдио проценат удела Републике Србије у власничкој структури, као и начин на који Република Србија учествује у власништву таквог правног лица. Чланом 43. став 1. тачка 1) алинеја (2) и тачка 2) алинеја (2) Закона утврђено је када обвезник није дужан да прикупља податке о стварном власнику странке.

  

 

2011 Управа за спречавање прања новца