APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Нова технолошка достигнућа и мере које треба предузети

Нова технолошка достигнућа и мере које треба предузети

Питање:

Уводи се појам нова технолошка достигнућа која омогућавају анонимност странке, нпр. електронско банкарство, банкомати и сл. Како се нова технолошка достигнућа која омогућавају анонимност странке односе на ове услуге када је  за коришћење сваке од њих обавезна претходна идентификација и познавање странке?

На шта се појам односи и наведите пример мера за отклањање ризика и спречавање злоупотреба нових технолошких достигнућа у сврху прања новца које треба имплементирати у процедуре?

Одговор:

Ризик нових технолошких достигнућа не лежи у самом успостављању пословног односа, већ управо у обављању трансакција када странка није физички присутна, иако је пословни однос успостављен тек након извршене идентификације клијента у складу са Законом.

Пример мера за отклањање ризика може бити  чешће праћење сранке у циљу утврђивања да ли пословање странке одговора реалним очекивањима, имајући у виду познавање странке, њених прихода и сл.

2011 Управа за спречавање прања новца