APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Отварање рачуна без физичког присуства странке

Отварање рачуна без физичког присуства странке

Питање:

Када физичко лице да другом физичком лицу овлашћење да  уместо њега отвори рачун, да ли се тада  ради о отварању рачуна без  физичког присуства странке (Члан 31. Закона који гласи: Утврђивање и провера идентитета без физичког присуства странке).

Одговор:

Да. Када се рачун отвара преко пуномоћника ради се о отварању рачуна без физичког присуства странке.

2011 Управа за спречавање прања новца