APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Раскид пословног односа, члан 8. Закона

Раскид пословног односа, члан 8. Закона

Питање:

У складу са чланом 8. Закона, у случајевима да обвезник не може да провери идентитет странке, дужан је да раскине већ успостављени пословни однос, тј. класификује клијента у категорију неприхватљвог ризика.

Да ли у овим случајевима обвезник може да угаси рачун клијента без његовог захтева (уз писмено обавештење на последњу познату адресу), а евентуална средства пренесе на привремени рачун са одговарајућом аналитиком, како би средства могла бити исплаћена клијенту на његов захтев. Питање се односи и на текуће рачуне и на штедне рачуне (штедња по виђењу или орочена штедња).

Одговор:

Када се не може утврдити идентитет странке, банка је дужна да раскине пословни однос. Начин на који ће то урадити није предмет регулисања овог закона. Још једна обавеза која је уведена изменама закона је дужност обвезника да када раскине пословни однос, због тога што није могао извршити идентификацију, о томе сачини службену белешку и размотри да ли постоји сумња да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

2011 Управа за спречавање прања новца