APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Позајмица оснивача и сумња на прање новца

Позајмица оснивача и сумња на прање новца

Питање:

У складу са Препорукама за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања, уколико је присутан неки од индикатора сумњивих трансакција, банка анализира трансакцију и уколико анализом утврди да нема основа за сумњу о томе сачињава службену белешку.

У овом процесу, да ли је у случају позајмица оснивача могуће применити приступ заснован на ризику и увести минимум износа трансакције испод којег се трансакције неће анализирати и о њима сачињавати службена белешка.

Одговор:

Позајмица оснивача је један од индикатора за сумњу на прање новца. Ипак, не мора свака позајмица оснивача да указује да постоји основ сумње да се  пере новац.  Због тога треба имати на уму очекивано пословно деловање странке, и треба вршити даљу анализу. Не може се увести износ испод кога не треба анализирати позајмицу оснивача, већ то треба ценити у сваком појединачном случају, у зависности од других околности које могу указати на сумњу да се ради о прању новца.

2011 Управа за спречавање прања новца