APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Налогодавац електронског трансфера

Налогодавац електронског трансфера

Питање:

Чланом 3. тачка 31. Закона дефинисано је да је налогодавац електронског трансфера лице које има отворен рачун код лица које врши услуге платног промета и даје налог за пренос средстава са тог рачуна,  или лице које даје налог за пренос средстава код лица које врши услуге преноса новца.

У вези са напред изнетим произилази да налогодавац електронског трансфера може бити само лице које има отворен рачун у Банци.

Одговор:

Налогодавац електронског трансфера може бити и лице које нема отворен рачун у банци.

2011 Управа за спречавање прања новца