APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Електронски трансфер, број рачуна који недостаје

Електронски трансфер, број рачуна који недостаје

Питање:

Чланом 12б став 2. прописано је да ако се електронски трансфер врши без отварања рачуна банка је у обавези да идентификује налогодавца само ако трансфер износи 1000 евра или више. С тим у вези поставља се питање који број рачуна се укључује у образац или поруку која прати електронски трансфер, сагласно члану 12а?

Одговор:

Ако нема броја рачуна, јер рачун није ни отворен, прописана је алтернативна законска обавеза (члан 12а, став 2, алинеја 3 Закона), односсно прибавља се јединстевена идентификациона ознака.

2011 Управа за спречавање прања новца