APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Када се прикупљају подаци о налогодавцу електронског трансфера?

Када се прикупљају подаци о налогодавцу електронског трансфера?

Питање:

Чланом 12а прописано је да је банка у обавези да прикупи тачне и потпуне податке о налогодавцу за сваки електронски трансфер, без обзира на износ, а чланом 12б тачка 3. прописано је да је банка дужна да изврши обавезе из члана 12а став1. увек када постоје основи сумње да се ради о  прању новца или финансирању тероризма, без обзира на износ електронског трансфера. Да ли је у члану 12б, став 3 грешком наведен члан 12а став 1., уместо члана 12б став 1? Уколико није грешка сматрамо да је члан 12б став 3. сувишан јер се наведени подаци утврђују за сваки електонски трансфер.

Одговор:

Члан 12б став 3 није погрешан, јер када се ради о електронским трансферима без отварања рачуна, не постоји обавеза прикупљања података, ако је трансфер мањи од 1000 евра. Али, и тада постоји обавеза прикупљања података, ако постоји сумња у прање новца или финансирање тероризма, о чему и говори став 3 члана 12б.

2011 Управа за спречавање прања новца