APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Лоро коресподентски однос, обавеза документовања

Лоро коресподентски однос, обавеза документовања

Питање:

Да ли се обавезе које је обвезник дужан да утврди и документује  уговором на основу којег се успоставља лоро коресподентски однос односе на документацију из члана 29. став 1. тачка 1-6. Закона?

Одговор:

Не. Када се ради о лоро кореспондентским односима нова обавеза се односи на све банке, без обзира да ли долазе из земље која примењује АМЛ стандарде или не. Обавеза се састоји у томе да се уговором утврде обавезе две банке о томе ко ће обављати послове спречавања и откривања прања новца или финансирања тероризма.

2011 Управа за спречавање прања новца