APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Да ли продавац аутомобила може бити "треће лице"?

Да ли продавац аутомобила може бити "треће лице"?

Питање:

У вези одредби Закона, члана 23. и 24.  којим се дефинише поверавање вршења радњи и мера познавања и праћења странке трећем лицу,да ли треће лице може бити продавац или агент са којим је Банка закључила Уговор о пословној сарадњи, која обухвата и идентификацију клијента?

Одговор:

Не може имати статус трећег лица, али се  могу уговором између банке и  продавца поверити продавцу вршење одрећених радњи и мера из Закона. Ипак, одговорност за примену Закона је на банци.

2011 Управа за спречавање прања новца