APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Идентификација помоћу вебсајта АПР

Идентификација помоћу вебсајта АПР

Питање:

Да ли се разматра могућност да се приликом заснивања пословне сарадње са привредним друштвом идентификација може извршити на основу увида (штампа и овера) са wеб сајта Агенције за привредне регистре, или се као и до сада од клијента мора захтевати оригинал (или оверена копија) Решења о регистрацији који није старији од 3 месеца?

Одговор:

Таква могућност је уведена још 27. марта 2009. године, када је Закон ступио на снагу. Наиме, став 4. члана 15. даје право обвезницима да идентификацију изврше непосредним увидом у регистар привредних субјеката.

2011 Управа за спречавање прања новца