APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Члан 7. став 3. Закона

Члан 7. став 3. Закона

Питање:

Чланом 7. став 3. Закона прописано је да министар, на предлог Управе прописује критеријуме на основу којих обвезник сврстава странку, пословни однос, услугу коју пружа у оквиру своје делатности или трансакцију у ниско ризичну групу за прање новца или финансирање тероризма, те на основу тога врши поједностављене мере познавања и праћења странке, осим случајева наведених у овом закону, а у складу са техничким критеријумима прописаним у признатим међународним стандардима и мишљењем органа из члана 82. овог закона, надлежног за надзор над применом овог закона код обвезника који врши процену ризика за ту странку, пословни однос, услугу коју пружа у оквиру своје делатности или трансакцију. Шта подразумева мишљење надзорног органа из члана 82. Закона, односно поводом чега  - у којим ситуацијама се заправо прибавља ово мишљење.

Одговор:

Мишљење прибавља министар финансија, приликом израде подзаконског акта. Ова обавеза се не односи на обвезнике.

2011 Управа за спречавање прања новца