APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Члан 44а, провера да ли су запослени осуђивани

Члан 44а, провера да ли су запослени осуђивани

Питање:

Чланом 44а став 1 Закона прописано је да је обвезник дужан да утврди поступак којим се при заснивању радног односа на радном месту на коме се примењују одредбе овог закона и прописа донетих на основу овог закона, кандидат за то радно место проверава да ли је осуђиван за кривична дела којима се прибавља противправна имовинска корист или кривична дела повезана са тероризмом.

Молимо да појасните да ли се ова одредба односи само на запослене у организационом делу банке задуженом за спречавање прања новца или се наведена одредба односи и на друге запослене банке, нпр. шалтерске раднике, запослене који раде на отварању рачуна и успостављању пословног односа.

Поставље се питање да ли се оваква одредба, уколико се шире тумачи, примењује и на запослене у организационом делу Банке у чијој је надлежности контрола усклађености пословања, уколико су организациони делови банке који се баве спречавањем прања новца и финансирања тероризма и контролом усклађености пословања организационо потпуно раздвојени.

Одговор:

Одредба се односи на оне који непосредно примењују закон, шалтерске раднике, оне који закључују уговоре у име банке...

Када се ради о запосленим у одељењу за контролу усклађености пословања, ако не примењују Закон у појединачним случајевима, већ само уопштено проверавају да ли је пословање усклађено за законским прописима, тако да се на њих не односи одредба члана 44а.

 

2011 Управа за спречавање прања новца