APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Примена чланова 12а и 12б - долазећи и одлазећи електронски трансфери

Примена чланова 12а и 12б - долазећи и одлазећи електронски трансфери

Питање:

Чланом 12а Закона прописано је да је лице које пружа услуге плаћања и наплате дужно да прикупи тачне и потпуне податке о налогодавцу и да их укључи у образац или поруку која прати електронски трансфер средстава послатих или примљених, без обзира на валуту. Ти подаци морају пратити електронски трансфер током целог пута кроз ланац плаћања, без обзира на то да ли посредници у ланцу плаћања постоје и без обзира на њихов број. Подаци које треба прибавити су име и презиме налогодавца електронског трансфера, адреса налогодавца електронског трансфера, број рачуна налогодавца електронског трансфера или јединствену идентификациону ознаку. Уколико је немогуће прикупити податке о адреси налогодавца електронског трансфера, лице које пружа услуге плаћања и наплате дужно је да, уместо податка о адреси, прикупи неке од следећих података - јединствену идентификациону ознаку, место и датум рођења налогодавца електронског трансфера или национални идентификациони број налогодавца електронског трансфера.

 Чланом 12б прописано је да је лице које пружа услуге плаћања и наплате дужно да утврди и провери идентитет налогодавца електронског трансфера пре вршења тог трансфера, и то на начин прописан у члановима 13. до 18. Закона (пуна идентификација уз физичко присуство налогодавца). Ако се електронски трансфер врши без отварања рачуна, наведене обавезе врше се само ако тај трансфер износи 1.000 евра или више у динарској противвредности.

 Поставља се питање неопходности извршења обавеза из члана 12б Закона када су у питању трансфери новца без отварања рачуна, при чему новац шаље налогодавац из иностранства примаоцу средстава у Републици Србији. У том смислу, а уз осврт на члан 12а Закона, сматрамо да члан 12б регулише само одлазеће трансфере и да је обавеза банке у Републици Србији, да приликом пријема средстава када је у питању трансфер новца из иностранства у Републику Србију без отварања рачуна (нпр. Wестерн Унион и МонеyГрам), утврди податке налогодавца прописане у члану 12а, а не и остале податке из члана 12б (на начин прописан у члановима 13. до 18. Закона).

Одговор:

Члан 12а Закона је општи члан, који уводи обавезу прикупљања података о налогодавцу електронског трансфера и наводи који су то подаци. Члан 12 б прецизира обавезе, раздвајајући трансфере који се врше када је рачун већ отворен, и оне које се врше без отврања рачуна. Став 1.  и 2. члана 12 б се односи на тзв. одлазеће трансфере (и прецизирају обавезе за обвезнике), док се одредба става 4. овог члана односи на тзв. долазеће трансфере, јер постоји обавеза банке да у року од три дана од дана пријема трансфера прибави податке који недостају или да одбије извршење тог трансфера.

2011 Управа за спречавање прања новца