APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Смернице ФАТФ за одређене секторе

Смернице ФАТФ за одређене секторе

11-Sep-2019 10:46:51

ФАТФ (Financial Action Task Force) осим својих Четрдесет препорука и тумачења уз те препоруке редовно објављује и смернице, које нису обавезујућег карактера, али чија је сврха да помогну различитим учесницима у системима за борбу против прања новца и финансирања тероризма да се адекватно ускладе с препорукама и боље разумеју стандарде FATF. У току 2019. године, FATF је објавио четири документа у којима се дају смернице за анализу и процену ризика у четири сектора. До смерница можете доћи преко следећих линкова:

-          Смернице о приступу заснованом на анализи и процени ризика код правничких професија: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-legal-professionals.html

-          Смернице о приступу заснованом на анализи и процени ризика код рачуновођа: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-accounting-profession.html

-          Смернице о приступу заснованом на анализи и процени ризика у вези са активностима са виртуелном имовином и лицима која пружају услуге у вези са виртуелном имовином: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html

-          Смернице о приступу заснованом на анализи и процени ризика у сектору делатности лица која пружају услуге оснивања и вођења трастова и привредних друштаваhttp://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-trust-company-service-providers.html.

2011 Управа за спречавање прања новца