APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Јединствени систем статистичког праћења предмета прања новца и финансирања тероризма

Јединствени систем статистичког праћења предмета прања новца и финансирања тероризма

11-Sep-2019 11:08:04

За представнике тужилаштва, судова и полиције, Управа за спречавања новца је организовала радионицу чији је циљ унапређење примене смерница за успостављање јединствене методологије израде извештаја и праћења предмета прања новца и финансирања тероризма. Радионица је организована 2. септембра у Нишу, у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија. Корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ. 

Велики број активности из Акционог плана за спровођење Националне процене ризика од прања новца и националне процене ризика од финансирања тероризма, које су издвојене као приоритетне, односе се на анализу стања и вођење података од стране релевантних чиниоца у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма, као и потребу да се успостави јединствена методологија израде извештаја, униформних образаца за извештавање о предметима прања новца и предметима финансирања тероризма. 

Један од начина да се ово постигне је успостављање јединственог система статистичког праћења предмета прања новца и финансирања тероризма од почетне информације – пријаве сумњиве активности до пресуде.

Како би се уједначила пракса и избегле евентуалне неусклађености, као потребним се показало да постоје јединствене смернице које ће представљати упутство за државне институције на који начин да се воде статистички подаци за предмете прања новца и финансирања тероризма, као и подаци потребни за анализу ефикасности и делотворности система.

Наведеним смерницама се усклађује и усмерава рад на праћењу и извештавању о предметима прања новца и финансирања тероризма, као и евидентирање и размена података која за циљ има једнообразно поступање и поузданију процену ефикасности система за спречавање прања новца и финансирања тероризма и спровођења Националне процене ризика.

Подсећања ради, Влада Републике Србије, седници одржаној 3. маја 2019. године, донела је закључак којим се усвајају Смернице за успостављање јединствене методологије израде извештаја и једнообразног праћења предмета прања новца и предмета финансирања тероризма. 

 

2011 Управа за спречавање прања новца