APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Представљене Типологије финансирања тероризма и Типологије прања новца

Представљене Типологије финансирања тероризма и Типологије прања новца

18-Sep-2019 08:36:46

Надовезујући се на радионицу на којој су представљене Типологије прања новца, Управа за спречавање прања новца је, у сарадњи са Привредном комором Србије, за представнике обвезника у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма (банке, овлашћени мењачи, брокерско-дилерска друштва, платне институције, посредници у закупу и промету непокретности, рачуновође, ревизорска друштва, јавни бележници, адвокати, итд.) организовала радионицу на којој су представљене Типологије прања новца и Типологије финансирања тероризма. Типологије су представили аутори ових публикација који долазе из институција попут Пореске управе, Републичког јавног тужилаштва, Тужилаштва за организовани криминал, Народне банке Србије, Управе за спречавање прања новца, Комисије за хартије од вредности.

Радионица је организована у Нишу, 4. септембра 2019. године у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија. Корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ. 

Типологије финансирања тероризма су засноване на анализи више извештаја, студија случаја и истраживања реализованих од стране релевантних организација које се баве феноменом тероризма као и на искуству лица која обављају послове повезане са спречавањем тероризма и његовим финансирањем.

Циљ типологија финансирања тероризма јесте да покуша да кроз препознавање ризичних ситуација укаже на околности које могу довести до препознавања ситуација пребацивања средстава која имају за циљ извршење терористичке активности и намењене су њиховом даљем финансирању и спровођењу. Овај документ указује и на потенцијалну рањивост и изложеност сектора, образлажући и одређене обрасце деловања када је у питању финансирање тероризма, истичући значај превенције ових појава, како би се на адекватан начин благовременим деловањем створиле добре баријере и довело до што мање изложености ризику од финансирања тероризма.

Циљ типологија прања новца које су представљене је да сви ентитети у националном систему за борбу против прања новца буду упознати са начинима, трендовима и обрасцима у активностима које имају за циљ прање новца, те да користећи та знања, усмере своје ресурсе ради ефикаснијег деловања. У том смислу, типологије треба да омогуће да обвезници разумеју ниво своје изложености прању новца и ниво рањивости различитих делова својих система;  употпуне сопствене секторске процене ризика од прања новца;  унапреде секторске индикаторе и смернице;  израде нове или унапреде постојеће обуке и ојачају капацитете за спречавање прања новца;  унапреде мониторинг финансијских трансакција .

Типологије финансирања тероризма и Типологије прања новца приређене су и објављене у мају 2019. године.

 

2011 Управа за спречавање прања новца