APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Обвезник није у могућности да прибавите податке о целокупној имовини коју поседују стварни власници који имају статус функционера, сходно члану 38. став 2. тачка 2) Закона

Обвезник није у могућности да прибавите податке о целокупној имовини коју поседују стварни власници који имају статус функционера, сходно члану 38. став 2. тачка 2) Закона

Питање:

Примена члана 38. став 2. тачка 2) Закона, конкретно обвезник није у могућности да прибавите податке о целокупној имовини коју поседују стварни власници који имају статус функционера.

  

 

Одговор:

Сходно члану 35. став 1. тачка 3) Закона, појачане радње и мере познавања и праћења странке, поред радњи и мера из члана 7. став 1. овог закона, обухватају и додатне радње и мере прописане овим законом које обвезник врши, између осталог и при успостављању пословног односа са странком која је фунционер или вршења трансакције у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности, односно при преносу новчаних средстава у износу од 1.000 евра када пословни однос није успостављен, са странком која је функционер.           

Ако је странка или стварни власник странке функционер, осим радњи и мера из члана 7. став 1. овог закона, обвезник је дужан да, између осталог прибави и податке о целокупној имовини коју поседује функционер, и то из јавно доступних и других извора, као и непосредно од странке, а све у складу са чланом 38. став 2. тачка 2) Закона.

Како се у конкретном случају ради о одобравању новог захтева за финансирање постојећој странци, што би практично значило настављање пословног односа, обвезник је дужан да ажурира прибављене информације, податке и документацију о странци и њеном пословању. 

Такође, с обзиром да је у захтеву наведено да је, приликом ажурирања прибављених информација, података и документације о странци и њеном пословању утврђено да нема  промена за стварне власнике који имају статус функционера, али да провером из јавно доступних и других извора података о целокупној имовини стварних власника, исте обвезник није могао утврдити, као и да је странка писаним путем одговорила да не поседује и да није у могућности да наведено достави, у складу са анализом ризика обвезник ће проценити да ли због природе пословног односа, облика и начина вршења трансакције, пословног профила странке, односно других околности повезаних са странком постоји или би могао постојати ризик за прање новца или финансирање тероризма. 

  

 

2011 Управа за спречавање прања новца