APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Јавне Набавке

Oбавештење o закљученом уговору, 8. април 2014. године

Уторак, 8 Април 2014
Јавнa набавка мале вредности, набавка лиценци - 51 лиценца за McAfee Total Protection for Endpoint - Enterprise Edition ... Опширније

Појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку 1.2.2/2014.

Уторак, 25 Март 2014
Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству ... Опширније

План јавних набавки за 2014. годину

Среда, 19 Март 2014
План јавних набавки за 2014. годину обухвата набавку добара и услуга за потребе Управе за спречавање прања новца. ... ... Опширније

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Уторак, 18 Март 2014
Набавка услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања ... ... Опширније

Кoнкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Четвртак, 13 Март 2014
Набавка мрежне опреме: ЈНМВ 1.1.1/2014 ... ... Опширније

Кoнкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Уторак, 11 Март 2014
Hабавка лиценци за антивирус програм, јавна набавка број јнмв 1.1.2/2014 ... ... Опширније

Обавештење о закљученом уговору

Уторак, 11 Фебруар 2014
Јавнa набавка услуга физичко - техничког обезбеђења и противпожарне заштите пословног објекта Управе за спречавање прања новца ... ... Опширније

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку jавне набавке мале вредности

Уторак, 14 Јануар 2014
Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке је набавка услуга физичко - техничког обезбеђења и противпожарне заштите пословног објект ... ... Опширније

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку, 12. јул 2013

Петак, 12 Јули 2013
... ... Опширније

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности 5. јун 2013. године

Среда, 5 Јун 2013
... ... Опширније

2011 Управа за спречавање прања новца