APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Јавне Набавке

Одлука о додели уговора

Понедељак, 17 Новембар 2014
Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности услуга ЈНМВ број 1.2.3/2014 чији је предмет набавке услуга - закуп простора за чување (хостинг) опреме за Disaster Recovery за потребе Министарства финансија, Управe за спречавање прања новца. ... Опширније

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1.1.8/2014

Понедељак, 10 Новембар 2014
Јавнa набавка мале вредности добара - набавка скенера за рачунар ... Опширније

Појашњење у вези са припремањем понуде за ЈНМВ 1.2.3

Четвртак, 6 Новембар 2014
Појашњење у вези са припремањем понуде за ЈНМВ 1.2.3 ... Опширније

Jавнa набавкa мале вредности услуга „закуп простора за чување (хостинг) опреме за disaster recovery"

Среда, 5 Новембар 2014
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: ЈНМВ 1.2.3/2014 ... Опширније

Питање и одговор у вези са ЈНМВ 1.1.8/2014 - скенер за рачунар

Понедељак, 13 Октобар 2014
Питања потенцијалних понуђача у вези са јавном набавком мале вредности 1.1.8/2014 - скенер за рачунар ... Опширније

Jaвна набавка мале вредности - скенер за рачунар

Уторак, 7 Октобар 2014
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Управa за спречавање прања новца објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности добара број 1.1.8/2014 за 2014. годину (ЈНМВ број 1.1.8/2014) ... Опширније

Јавне набавке за 2014. годину

Уторак, 29 Јули 2014
План јавних набавки за 2014. годину обухвата набавку добара и услуга за потребе Управе за спречавање прања новца. План је усвојен 30.1.2014. год ... ... Опширније

Oбавештење о закљученом уговору, 19. мај 2014.

Понедељак, 19 Мај 2014
Oбавештење о закљученом уговору ... Опширније

Oбавештење о закљученом уговору, 5.мај 2014.

Понедељак, 5 Мај 2014
Oбавештење о закљученом уговору ... Опширније

Измена и допуна конкурсне документације

Среда, 23 Април 2014
На основу члана 63. став 5. и члана 54 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник PC" бр. 124/12) комисија сачињава ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку рачунарске опреме, ЈНМВ број 1.1.3/2014 ... Опширније

2011 Управа за спречавање прања новца