APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Јавне Набавке

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 1/2019 - Партија 3 - набавка горива Евро Дизел

Уторак, 16 Јули 2019
... ... Опширније

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 1/2019 - партија 1, гориво минимум ЕвроБМБ 98

Уторак, 16 Јули 2019
... ... Опширније

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 5/2018 - партија 1, обавезно осигурање возила

Уторак, 16 Јули 2019
... ... Опширније

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку број О/14-2019, ЦЈН/9-2019, Партија 1 - Канцеларијски намештај са испоруком у Београду

Понедељак, 15 Јули 2019
... ... Опширније

Обавештење о закљученом уговору у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, број П/1-2019

Понедељак, 24 Јун 2019
... ... Опширније

Одлука о додели уговора за јавну набавку П/1-2019

Четвртак, 30 Мај 2019
... ... Опширније

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности добара, број ЈНМВ/2-2019 - McAfee лиценце

Четвртак, 30 Мај 2019
... ... Опширније

Обавештење о покретању поступка без објављивања позива за подношење понуда за добра- „Имплементација софтверског решења за примарну и ДР локацију“, редни број П/1-2019

Петак, 17 Мај 2019
... ... Опширније

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности добара број ЈНМВ/2-2019, „McAfee licence”

Среда, 15 Мај 2019
... ... Опширније

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности услуга број ЈНМВ /1-2019 “услуга посредовања при куповини авио и других путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностраству”

Уторак, 14 Мај 2019
... ... Опширније

2011 Управа за спречавање прања новца