APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Јавне Набавке

Обавештење о покретању поступка без објављивања позива за подношење понуда за добра- „Имплементација софтверског решења за примарну и ДР локацију“, редни број П/1-2019

Петак, 17 Мај 2019
... ... Опширније

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности добара број ЈНМВ/2-2019, „McAfee licence”

Среда, 15 Мај 2019
... ... Опширније

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности услуга број ЈНМВ /1-2019 “услуга посредовања при куповини авио и других путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностраству”

Уторак, 14 Мај 2019
... ... Опширније

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара, број ЈНМВ/2-2019 - набавка МcAfee лиценце

Уторак, 30 Април 2019
... ... Опширније

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности, број ЈНМВ/1-2019 - услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству

Петак, 19 Април 2019
... ... Опширније

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку 0/10-2019, набавка електронских комуникационих услуга - интернет, ЦЈН 2/2018

Петак, 12 Април 2019
... ... Опширније

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке деловодни број О/9-2019, набавка уређаја за штампање Тип 5

Петак, 12 Април 2019
... ... Опширније

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке, деловодни број О/11-2019, услуге мобилне телефоније

Понедељак, 1 Април 2019
... ... Опширније

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга, број 1.2.5/2019

Среда, 27 Март 2019
Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији смештаја за службена путовања у земљи и иностранству ... ... Опширније

Одлука о првој измени плана набавки за 2019.

Петак, 8 Март 2019
... ... Опширније

2011 Управа за спречавање прања новца