APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Подзаконски Акти

Подзаконски Акти
Датотеке за преузимање

Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Службени гласник РС, 19/2018 од 14.3.2018. године170KB.doc
Образац за доставу података од стране обвезника - Образац 2 (динарски рачун)12KBxlsx
Образац за доставу података од стране обвезника - Образац 2 (девизни рачун)12KBxlsx
Образац за доставу података од стране обвезника - Образац 2 (тип партије)11KBxlsx
Образац за доставу података од стране обвезника - Образац 2 (платна институција)12KBxlsx
Образац за доставу података од стране обвезника - Образац 2 (постнет)11KBxlsx
Правилник о обрасцу службене легитимације и изгледу службене значке запослених у УСПН, Службени гласник РС 19/2018 од 14.3.2018. године296KB.doc
Образац за доставу података из евиденција које воде надлежни органи - Образац 3 ’281KB.doc
Образац за доставу података од стране обвезника - Образац 2218KB.doc
Образац за пријаву готовинских и сумњивих трансакција и сумњивих активности (Образац 1)459KB.doc
Правилник о начину обавештавања физичких и правних лица о промени на листи означених лица и о начину достављања обавештења, информација и података о означеном лицу и његовој имовини (Службени гланик РС, број 78/2018) 83KB.doc
Правилник о пријави преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе, Службени гласник РС број 020/18 од 16.03.2018. године1662KB.doc
2011 Управа за спречавање прања новца