APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Публикације > Стручни текстови

Стручни текстови
Датотеке за преузимање

Питања банака достављена преко Удружења банака Србије у вези са применом одредаба Закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма ("Службени гласник РС", бр. 113/17 и 91/19)45KBdocx
Одговори Удружењу осигуравача Србије2544KBdocx
Mишљење на одредбе новог ЗОСПНФТ (Сл. гласник РС, бр. 113/2017) - одговори Управе на питања Одбора за осигурање ПКС3296KB.doc
Мишљење на одредбе новог ЗОСПНФТ (Сл. гласник РС, БР. 113/2017) - питање Народне банке Србије у вези са стамбеним заједницама31KB.doc
Мишљење на одредбе новог ЗОСПНФТ (Сл. гласник РС, бр. 113/2017) - одговори Управе на питања Удружења банака Србије233KB.doc
Ризици од злоупотребе непрофитног сектора у сврху финансирања тероризма3281KB.pdf
Основни појмови о прању новца и финансирању тероризма136KB.doc
Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом: правне контроверзе119KB.doc
Контроверзе у јавности у вези са прањем новца93KB.doc
Финансирање тероризма97KB.doc
Прање новца - нека отворена питања91KB.doc
2011 Управа за спречавање прања новца