APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Успостављање новог пословног односа и документација старија од три месеца

Успостављање новог пословног односа и документација старија од три месеца

Питање:

Приликом првог успостављања пословног односа нпр. отварање рачуна или одобравања кредита клијенту утврђује се стварни власник странке-физичко лице у складу са Законом, на основу документације која није старија од 3 месеца.

Ако се исти клијент обрати банци за успостављање новог уговорног односа, одобравање другог кредита или издавање банкарске гаранције, али након 95 дана (прошло је више од 3 месеца од успостављања првог пословног односа), да ли је потребно прибавити-инсистирати на достављању нове документације која није старија од 3 месеца, а којом би поново утврдили стварног власника или се може користити претходно прибављена документација уз изјаву странке да није било промена стварног власника?

 

Одговор:

У ситуацији када је већ успостављен пословни однос и утврђен стварни власник, а клијент се јави са жељом за успостављање пословног односа друге врсте након истека рока од три месеца, може се преузети докумантација из досијеа клијента који је већ формиран.

Ипак, то не значи да периодично, у складу са степеном ризика за тог клијента, не треба вршити проверу утврђеног идентитета стварног власника.

2011 Управа за спречавање прања новца