APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Линкови

Линкови

Влада Републике Србије, www.srbija.gov.rs

Народна скупштина Републике Србије, www.parlament.rs

Министарство финансија RS, www.mfin.gov.rs

Министарство правде RS, www.mpravde.gov.rs

Министарство унутрашњих послова RS, www.mup.gov.rs

Министарство спољњих послова RS, www.mfa.rs

Министарство одбране, www.mod.gov.rs

Управа царина, www.carina.rs,

Пореска управа, www.poreskauprava.gov.rs

Девизни инспекторат, www.devizni.gov.rs

Безбедносно-информативна агенција, www.bia.gov.rs

Народна банка Србије, www.nbs.rs

Агенција за привредне регистре, www.apr.gov.rs

Агенција за приватизацију, www.priv.rs,

Комисија за хартије од вредности, www.sec.gov.rs

Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, www.crhov.rs

Канцеларија за европске интеграције, www.seio.gov.rs

Врховни касациони суд, www.vk.sud.rs

Републичко јавно тужилаштво, www.rjt.gov.rs

Агенција за борбу против корупције, http://www.acas.rs

Удружење банака Србије, www.ubs-asb.com

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, www.poverenik.org.rs

Заштитник грађана (Ombudsman), www.ombudsman.rs

 2011 Управа за спречавање прања новца