APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Саопштења > Одржана конференција о националној процени ризика

Одржана конференција о националној процени ризика

18-Jan-2012 09:47:42

   Управа за спречавање прања новца је финансијско-обавештајна служба Републике Србије и централни орган у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма. Надлежност Управе је прописана Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Обвезници по том Закону Управи достављају извештаје о сумњивим трансакцијама и лицима, које Управа анализира, прикупља додатне информације, и ако нађе да у конкретном случају постоји основана сумња на прање новца или финансирање тероризма, податке о томе прослеђује надлежним органима, а пре свега, надлежним тужилаштвима и полицији.

      Од новембра 2010. године у Републици Србији се реализује Пројекат за спречавање прања новца и финансирања тероризма, МОЛИ Србија. МОЛИ Србија, пројекат вредан 2.2 милиона евра, који се у највећем делу финансира из средстава Европске уније, а спроводи га пројектни тим Савета Европе, има за циљ јачање капацитета пре свега Управе за спречавање прања новца, али и других државних органа који учествују у борби против прања новца и финансирања тероризма.
   Једна од активности у оквиру пројекта је и национална процена ризика од прања новца, свеобухватан процес прикупљања и анализе релевантних података са циљем да се процени степен изложености појединачних сектора прању новца. Данас се одржава Конференција о националној процени ризика, која је само почетни корак у процесу који ће трајати до октобра 2012. године. На Конференцији учествују: експерти Светске банке, по чијој методологији се и ради национална процена ризика, експерти Савета Европе, као и експерти Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС).


   Осим представника међународних организација, на Конференцији учествују и представници државних органа који су део система за спречавање прања новца и финансирања тероризма: Републичког јавног тужилаштва, апелационих судова, полиције, Безбедносно-информативне агенције, Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности, Девизног инспектората и многих других. Управа за спречавање прања новца је координатор активности и носилац посла на националној процени ризика.
   Од 2013. године, национална процена ризика ће бити обавезујући стандард ФАТФ (Financial Action Task Force) и све државе ће бити дужне да спроводе овакву процену. Због важности теме данашње Конференције, присутни су и представници држава региона: Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Албаније. Њихово учешће на конференцији ће бити од обостране користи: Републици Србији ће свакако користити искуство колега из држава региона које имају сличне правне системе, а представницима држава региона ће користити искуство Републике Србије која је једна од првих европских држава које спроводе националну процену ризика.

2011 Управа за спречавање прања новца