APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Литература

Литература
Датотеке за преузимање

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма851KB.doc
Правилник о методологији за извршавање послова у складу са ЗОСПНФТ1326KB.doc
Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма223KB.pdf
Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма364KB.doc
Индикатори - банке140KB.pdf
Индикатори - осигурање78KB.pdf
Индикатори - брокери118KB.pdf
Индикатори - мењачи102KB.pdf
Индикатори - финансирање тероризма92KB.pdf
Индикатори - адвокати96KB.pdf
Индикатори - рачуноводствене услуге94KB.pdf
Индикатори - пренос новца85KB.pdf
Индикатори - форфетинг93KB.pdf
Индикатори - поштански саобраћај88KB.pdf
Индикатори - пореско саветовање90KB.pdf
Индикатори - пружање јемстава85KB.pdf
Индикатори - игре на срећу преко интернета88KB.pdf
Индикатори - ревизори99KB.pdf
Индикатори - факторинг84KB.pdf
Индикатори - играчнице81KB.pdf
Индикатори - лизинг85KB.pdf
Индикатори - инвестициони фондови56KB.pdf
Индикатори - пензијски фондови61KB.pdf
Индикатори - некретнине112KB.pdf
Одлука о минималној садржини процедуре УСК123KB.pdf
Смернице НБС за процену ризика од ПН/ФТ216KB.pdf
Смернице-КХОВ377KB.pdf
Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања358KB.pdf
Смернице - рачуновође и ревизори205KB.pdf
Индикатори - предузећа за ревизију и овлашћени ревизори99KB.pdf
Индикатори - добровољни пензијски фондови 03.10.201396KB.pdf
Смернице за поштански саобраћај135KB.pdf
2011 Управа за спречавање прања новца