APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Свечано уручење лиценци

Свечано уручење лиценци

03-Feb-2012 11:24:06

   Дана 3. фебруара 2012. године директор Управе свечано је уручио лиценце кандидатима који су у току 2011. године положили стручни испит. 130 овлашћених лица која у банкама, осигуравајућим друштвима и брокерско-дилерским друштвима свакодневно директно раде на пословима спречавања прања новца и финансирања тероризма ће добити потврду да имају знања и вештине за успешно обављање послова којим се баве.


   Наиме, изменама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма из децембра 2010. године предвиђено је да овлашћена лица морају имати лиценцу за обављање послова спречавања прања новца и финансирања тероризма.


    Сврха увођења лиценци је двојака: потврдом стручног знања овлашћених лица ће се јачати систем за спречавање прања новца и финансирања тероризма, а такође ће се утицати на јачање положаја који овлашћена лица имају у својим институцијама.

2011 Управа за спречавање прања новца