APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Пријава за полагање стручног испита

Пријава за полагање стручног испита

28-Feb-2012 12:14:04

Стручни испит за даваоце финансијског лизинга, друштва за управљање инвестиционим фондовима и лица која се баве факторингом и форфетингом  ће се одржати 30. марта 2012. године.

Рок за пријаву истиче  15. марта 2012. године.
Заинтересовани кандидати се пријављују на следећи начин:
Потребно је попунити образац пријаве за полагање стручног испита, а затим тако попуњен образац послати електронским путем, на мејл адресу: prijava@apml.org.rs, или поштом, на адресу: Управа за спречавање прања новца, Масарикова 2, 11 000 Београд.

Уз пријаву се прилаже доказ о извршеној уплати трошкова за полагање стручних испита.
Образац за пријаву, као и податке о износу трошкова за полагање стручног испита, можете пронаћи на сајту Управе, у фолдеру „ЛИЦЕНЦИРАЊЕ“.

Литература за кандидате који полажу стручни испит из области финансијског лизинга је:

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5. Смернице Народне банке Србије  за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

6. Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма;

7. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за даваоце финансијског лизинга.

Литература за кандидате који полажу стручни испит из области управљања инвестиционим фондовима је:

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5.  Смернице Комисије за хартије од вредности  за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

6. Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма;

7. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за друштва за управљање инвестиционим фондовима.

Литература за кандидате који полажу стручни испит из области факторинга и форфетинга је:

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5. Смернице Девизног инспектората  за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

6. Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма;

7. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за факторинг и форфетинг.

 

2011 Управа за спречавање прања новца