APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Потписан споразум о сарадњи са Привредним саветником

Потписан споразум о сарадњи са Привредним саветником

29-Feb-2012 15:58:26

 Дана 29.2.2012. године Управа је потписала споразум са Привредним саветником, издавачем стручних часописа и публикација из области финансијског консалтинга, ревизије и рачуноводства. Споразумом је предвиђено да ће Управа објављивати образложења и коментаре прописа из области спречавања прања новца и финансирања тероризма, као и стручне текстове, у публикацијама Привредног саветника. Такође, у најскорије време биће прецизирани  модалитети сарадње у едукацији обвезника, пре свега рачуновођа и ревизора, којима у текућој години предстоји полагање стручног испита за лиценцу за обављање послова овлашћеног лица за спречавање прања новца и финансирања тероризма. Управа је надлежна за надзор над спровођењем одредби Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма  од стране овлашћених ревизора и друштава за ревизију и предузетника и правних лица који пружају рачуноводствене услуге, тако да ће сарадња са Привредним саветником на прави начин приближити ову групу обвезника и Управу као надзорни орган у погледу обавеза по закону и начина њиховог испуњавања.

2011 Управа за спречавање прања новца