APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Једно или више овлашћених лица

Једно или више овлашћених лица

Питање:

Да ли банка, која осим банкарских, обавља и брокерско-дилерске послове и послове заступања у осигурању, може имати једно овлашћено лице у смислу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма? Ако је одговор потврдан, да ли полаже један стручни испит и који?    

Одговор:

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: Закон) обавезује обвезника да именује овлашћено лице и његовог заменика. Ако у оквиру банке, постоји посебна организациона јединица која се бави брокерско - дилерским пословима, нема сметње да једно овлашћено лице буде одговорно и за банкарске послове и за брокерско-дилерске послове. Услов за то ће од 1. јануара 2012. године бити поседовање лиценци из свих области у којима банка послује. Конкретно, у случају који описујете, једно лице, да би било овлашћено лице на нивоу целе банке, мора имати положен стручни испит за банке, послове осигурања и за брокерско - дилерске послове.

Наравно, и другачије решење је могуће – нема сметње да банка има три овлашћена лица која би била надлежна за спровођење мера из Закона у различитим организационим јединицама банке.

2011 Управа за спречавање прања новца